VIA machtiging AXP Adviseurs voor ophalen belastinggegevens Inkomstenbelasting

Verzorgt AXP Adviseurs voor jou de aangifte inkomstenbelasting? Dan krijg je van ons regelmatig het verzoek om een VIA machtiging af te geven.

Waarom vragen wij een VIA machtiging op?

VIA staat voor vooraf ingevulde aangifte. Met de machtiging kunnen wij gegevens zoals jouw loon, de WOZ-waarde van jouw woning, hypotheekgegevens en banksaldi bij de belastingdienst opvragen, waardoor jij minder gegevens bij ons hoeft aan te leveren. Hiermee verkleinen wij de kans dat de Belastingdienst achteraf vragen over de aangifte stelt of dat de Belastingdienst achteraf jouw aangifte corrigeert.Het ondertekenen van machtigingen is niet nieuw. AXP werkt al jaren op deze wijze. Maar dat neemt niet weg dat jij bijgaand verzoek wellicht voor de eerste keer ontvangt.

Twee VIA machtigingen:

Eenmalige machtiging belastingjaar 2021

Met deze machtiging kunnen we de gegevens over het belastingjaar 2021 opvragen. De Belastingdienst stuurt jou vervolgens een brief met het formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren”.

Aanvraag doorlopende machtiging

Deze machtiging is hetzelfde als de hiervoor genoemde machtiging, maar gaat dan over belastinggegevens van dit jaar en komende jaren. Dat is natuurlijk heel fijn. Je hoeft ons niet meer jaarlijks te machtigen en de stroom van machtigingsbrieven voor de inkomstenbelasting vervalt. Helaas kunnen we met de doorlopende machtiging niet de gegevens over het jaar 2021 opvragen. Vandaar dat je van ons voor deze keer twee machtigingen ontvangt.
Belangrijk: mocht je de doorlopende machtiging willen stopzetten, dan kan dat altijd!

Wat vragen we aan jou?

In de brieven geeft de Belastingdienst algemene informatie over de machtiging en wordt uitgelegd hoe de machtiging geactiveerd kan worden. Omdat de machtiging voor een beperkte periode geldig is, willen wij jou vragen het formulier met de activeringscode zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
 
Hoe activeer je eenmalig de doorlopende machtiging?

Je ontvangt van de Belastingdienst een brief ‘Formulier Registratie Machtiging Intermediair doorlopende machtiging goedkeuren’. Je kunt met deze brief een aantal dingen doen:
1. Digitaal activeren via smartphone, computer (klik hier voor een instructie), óf
2. Door het formulier op te sturen of te mailen naar fiscaal@Axp.nl. Je hoeft dan alléén pagina 5 ‘formulier registratiemachtiging’ op te sturen of te mailen. Vermeld altijd jouw RSIN/BSN/fiscaalnummer en de activeringscode. Je kunt deze vinden op het formulier.

Erg belangrijk is dat je, zodra je de brief van de Belastingdienst ontvangt, deze brief tijdig aan ons verstrekt. De activeringsperiode is namelijk beperkt.

Heb je de machtiging al ontvangen.

Vragen?
Heb je vragen over de doorlopende machtiging, neem dan met ons contact op.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *