Wet excessief lenen is een feit

Wet excessief lenen een feit

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ is aangenomen. De nieuwe wet treedt per 1 januari 2023 definitief in werking met als eerste peildatum 31 december 2023. Wanneer een aanmerkelijkbelanghouder samen met de partner en bloedverwanten in de rechte lijn (grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen) gezamenlijk meer dan € 700.000 van de besloten vennootschap leent, is het meerdere boven het maximum vanaf 2023 bij de aanmerkelijkbelanghouder belast als fictief regulier voordeel (dividenduitkering) tegen 26,9% (box 2).

Leningen eigen woning in relatie tot excessief lenen

Leningen voor een eigen woning zijn uitgezonderd, indien de woning het hoofdverblijf van de dga is. De lening valt alleen onder de uitzondering als de bv een recht van hypotheek heeft gekregen. Box 3-schulden die zijn gebruikt voor de eigen woning, zijn niet uitgezonderd. Indien de eigenwoningschuld (box 1) al op 31 december 2022 bestond, is de uitzondering ook van toepassing als geen hypotheekrecht is verstrekt.

Actie noodzakelijk?

Vanwege de peildatum op 31 december 2023 hebben dga’s dus nog een jaar de tijd om een excessieve lening onder de € 700.000 te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dividenduitkering, (gedeeltelijke) of herfinanciering van bestaande schulden. Indien er sprake is van gefinancierd box-3 vermogen, zou dit vermogen aan de vennootschap kunnen worden overdragen. Het is belangrijk om ook rekening te houden met de aanstaande wijzigingen in Box2. Zie ook ons bericht van 20 september jl..  Heb je advies nodig, wij helpen jou graag.