Belastingplan 2023 – impact BV en dga

Het kabinet heeft het belastingplan 2023 gepresenteerd. Voor het eerst sinds jaren gaat het over ingrijpende wijzigingen.
Wij hebben voor jou de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. Besluitvorming over het belastingplan 2023 zal in november plaatsvinden. Mogelijk komen er nog wijzigingen op het plan. In dit artikel staan de BV en dga centraal.

Vennootschapsbelasting: schijfgrens omlaag, tarief omhoog

De aanpassing in de Vbp-tariefschijven vinden wij een sterke verhoging van de belastingdruk. Al eerder was bekend dat de eerste schijf van 395.000 naar 200.000 euro zou gaan. Meer ondernemers betalen met de verlaging van de schijfgrens het hogere tarief van 25,8 procent. Nu gaat ook het belastingpercentage van de eerste schijf van 15 naar 19 procent.

2022 2023
Tarief schijf 1 15% 19%
Tarief schijf 2 25,8% 25,8%
Schijfgrens € 395.000 € 200.000

Box 2 omhoog (DGA): invoering schijven, tarief omhoog

Heb je een belang in een BV van tenminste 5%, dan ben je een aanmerkelijkbelanghouder?  Je krijgt vanaf 2024 met een schijventarief in box 2 te maken. Wanneer je als dga dividend uitkeert vanuit de BV, of als je de aandelen van de vennootschap waar je een aanmerkelijk belang in houdt verkoopt, ben je over het voordeel een progressieve belasting verschuldigd (box 2). Het tarief is nu 26,9 procent.
Met het voorstel willen de initiatiefnemers de belastingheffing van aanmerkelijkbelanghouders meer in balans brengen met die van werknemers.
De initiatiefnemers stellen ook voor om de doorschuifregeling aanmerkelijk belang af te schaffen om eindeloos doorschuiven te voorkomen. Door deze doorschuifregeling van ondernemingsvermogen af te schaffen vloeit naar onze mening veel liquiditeit uit mkb-bedrijven hetgeen ten koste gaat van de toekomstige bedrijfsinvesteringen en mogelijk ook van economische groei. Wat ons betreft wordt de doorschuifregeling niet afgeschaft.

Tarieven box 2

 2022  2023  2024
Tarief schijf 1  26,9%  26,9%  24,5%
Tarief schijf 2  31,0%
Schijfgrens  € 67.000

Het kan interessant zijn om een eventuele dividenduitkering naar voren te halen. Doe je de uitkering al in 2023 dan is dit belast met 26,9%. Of het echt interessant is bekijken we samen met jou. Geld en beleggingen die je naar privé haalt door een dividenduitkering worden belast in box 3. Er geldt in box 3 een vrijstelling, maar komt de waarde boven deze vrijstelling dan betaal je hierover box-3 heffing.

Aanpassing gebruikelijk-loonregeling per 1 januari 2023

Een dga met een aanmerkelijk belang in een BV moet voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon in aanmerking nemen. Dat gebruikelijk loon is belast. Het kabinet had al eerder aangekondigd de doelmatigheidsmarge per 1 januari 2023 te willen verlagen van 25% naar 15%.  Het voorstel is nu om deze doelmatigheidsmarge geheel af te schaffen.
Op de gebruikelijk-loonregeling zullen we op een later moment  terugkomen.

Ook gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups wijzigt. In het Belastingplan 2023 wordt voorgesteld om de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups af te schaffen. Er geldt overgangsrecht als de aanmerkelijk belang-houder van een innovatieve start-up vóór 1 januari 2023 gebruikmaakt van de regeling. De vóór 1 januari 2023 geldende voorwaarden blijven dan op deze aanmerkelijk belang-houder van toepassing voor de resterende duur waarin hij/zij nog gebruik kan maken van de regeling.

Excessief lenen bij eigen BV

Momenteel is het voor de dga vaak mogelijk om geld uit de bv te lenen zonder dat op dat moment belasting wordt betaald. Hierdoor is er een fiscale prikkel om geen dividend of loon te laten uitkeren en in plaats daarvan het geld uit te lenen.

Vanaf 1 januari 2023 moeten dga’s die meer dan 700.000 euro van hun eigen bv lenen inkomstenbelasting in box 2 betalen. Boven dat bedrag zal het tarief inkomstenbelasting 26,9% (tarief box 2 2022) van toepassing zijn. Een uitzondering geldt voor de financiering van jouw eigen woning. Zie ook ons bericht van april jl..

De regeling gaat dus per 2023 in, met als eerste toetsmoment 31 december 2023.

Wil je meer informatie over het belastingplan 2023?

Neem gerust met ons contact op.

Vestiging Amsterdam: telefoonnummer 020 – 280 7050; amsterdam@axp.nl 

Vestiging Rotterdam: telefoonnummer 010 – 492 10 75; rotterdam@axp.nl

Andere artikelen over het belastingplan 2023: