Afschaffing middelingsregeling door kabinet

Het nieuwe kabinet gaat de mogelijkheid om inkomen te middelen over meerdere jaren, de zogenaamde middelingsregeling, in 2023 afschaffen. Dat moet €178 miljoen per jaar gaan opleveren.

Wat is ook alweer de middelingsregeling?

De regeling stamt uit de jaren zestig. Heb je te maken met een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan kan het zijn dat je meer belasting betaalt dan wanneer je het inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. In dat geval kun je in aanmerking komen voor de middelingsregeling. De inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren worden opgeteld. Over het gemiddelde inkomen van deze 3 jaren wordt opnieuw de inkomstenbelasting berekend.De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijg je niet terug (drempel).

Een sterk wisselend inkomen kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer je na je studie een vaste baan hebt gekregen of een ontslagvergoeding hebt ontvangen. Met behulp van de middelingsregeling kun je je inkomen gelijkmatig over de jaren verdelen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

Benutting middelingsregeling laag

Jaarlijks maken ongeveer 50.000 belastingplichtigen gebruik van de middelingsregeling. Dat is ongeveer 15% van de belastingplichtigen, die recht hebben op teruggave. Uit een onlangs gehouden onderzoek is gebleken dat veel mensen helemaal niet van het bestaan van de regeling af wisten. Dit verklaart het percentage van 15%.

Wil je meer over de dienstverlening van AXP Adviseurs weten? Neem dan met ons contact op.

Kantoor Rotterdam    Email: rotterdam@axp.nl  Telefoon: +31 (0)10 492 1075

Kantoor Amsterdam  Email: amsterdam@axp.nl  Telefoon: +31 (0)20 280 7050