Eerste stappen naar een nieuwe box 3

Nieuwe box 3

De contouren van een nieuwe box 3 zijn geschetst. Het nieuwe stelsel krijgt de vorm van een vermogensaanwasbelasting. Maar wat houdt de vermogensaanwasbelasting in? In dit artikel geven we een toelichting. Voor de duidelijkheid moet wel worden vermeld, dat de nieuwe contouren van box 3 in een brief zijn vastgelegd. Van een ingediend wetsvoorstel is nog geen sprake.

Volgens de staatssecretaris is de overgang naar het nieuwe stelsel voor een groot deel van de vermogensbestanddelen mogelijk met ingang van 2025.

Waarom een nieuwe box 3?

Vermogen is jarenlang op een verkeerde manier belast. Mensen met spaargeld betaalden hierdoor te veel belasting, terwijl bezitters van onroerend goed door de sterke huizenprijsstijgingen juist te weinig betaalden. Er komt daarom vanaf 2025 een nieuwe box 3 waarbij belasting wordt geheven over het rendement dat mensen werkelijk hebben behaald. Natuurlijk wordt het verleden ook recht gezet, al is daar geen ideale oplossing voor. Alle opties die zijn onderzocht hebben naast voordelen ook nadelen. Dit betekent dat er de komende tijd nog lastige keuzes moeten worden gemaakt.

Wat is een vermogensaanwasbelasting? 

Het doel van het kabinet is dus dat er vanaf 2025 een nieuw box 3 stelsel komt op basis van werkelijk rendement. Het kabinet stelt voor het nieuwe stelsel vorm te gegeven als een vermogensaanwasbelasting. Uitgangspunt is dat het nieuwe stelsel geldt voor alle vermogensbestanddelen, die nu in box 3 vallen.

Bij een vermogensaanwasbelasting wordt belasting geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht minus de kosten) en de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of koersverlies van aandelen en waardestijging of waardedaling van onroerend goed).

De waardeontwikkeling van bijvoorbeeld een aandelenportefeuille wordt van jaar tot jaar belast en niet pas in het jaar waarin een deel van de aandelen wordt verkocht. Op deze manier wordt langdurig uitstel van belastingheffing voorkomen. Dit is een nadeel van dit systeem. Als er weinig rendement uit het vermogen komt, maar er wel grote waardestijgingen zijn, is er mogelijk onvoldoende geld om de belastingheffing te kunnen betalen.

De vermogensaanwasbelasting houdt ook rekening met verlies. De verliezen in box 3 zijn alleen in box 3 verrekenbaar en niet box 1 of box 2. Hoe de regeling er precies uit komt te zien is nog de vraag.

In het nieuwe stelsel wordt het heffingvrije vermogen vervangen door een heffingvrij inkomen per fiscale partner. De grondslag voor het nieuwe stelsel wordt het totale inkomen in box 3 voor zover dit het heffingvrije inkomen overschrijdt. Hoe hoog het heffingvrije inkomen wordt staat nog niet vast.

Nieuwe box 3 en vastgoed

Voor onroerende zaken zullen de inkomsten ook naar het werkelijke rendement worden belast. Bij de start van het nieuwe stelsel worden de waardeontwikkelingen op basis van een forfait (een fictief percentage) vastgesteld. Pas later gaat de heffing plaatsvinden met de werkelijke waardestijgingen. Achtergrond hiervan is dat de gegevens die nodig zijn om de waardeontwikkeling vast te stellen nog niet voldoende beschikbaar of niet geschikt zijn. Zo komt de WOZ-beschikking pas te laat beschikbaar om als basis voor de box 3-waardering te dienen.

Derde kwartaal dit jaar een nieuw wetsvoorstel

De contouren van de nieuwe box 3 regeling zijn bekend. Dit maakt het voor jou en voor ons mogelijk om na te denken over de gevolgen. Naar verwachting verschijnt het derde kwartaal van dit jaar het concept wetsvoorstel. Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte. Heb je  vragen, stel ze gerust: contactgegevens 

Bijgaand een link naar de website van de overheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *