Het urencriterium en de inkomstenbelasting

urencriterium

Het urencriterium is een belangrijke fiscale voorwaarde voor ondernemers die gebruik willen maken van verschillende fiscale faciliteiten. Het criterium houdt in dat een ondernemer ten minste 1.225 uren per jaar moet besteden aan het feitelijk drijven van zijn onderneming(en). Deze uren moeten ook daadwerkelijk besteed worden aan werkzaamheden die gericht zijn op het behalen van winst.

Voor wie geldt het urencriterium

Het urencriterium geldt voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting. Hierbij kan gedacht worden aan ZZP’ers, eenmanszaken en vennootschappen onder firma. Het criterium is van toepassing op alle werkzaamheden die een ondernemer verricht in het kader van zijn onderneming, dus niet alleen op de hoofdactiviteiten maar ook op bijvoorbeeld administratie en acquisitie.

Het belang niet onderschatten

Het belang van het urencriterium kan niet worden onderschat. Ondernemers die voldoen aan het urencriterium kunnen namelijk gebruik maken van verschillende fiscale faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de oudedagsreserve. Dit kan een aanzienlijke belastingbesparing opleveren. Het niet voldoen aan het urencriterium kan dus financiële gevolgen hebben voor een ondernemer.

Het is belangrijk om het urencriterium serieus te nemen en hieraan te voldoen. Een ondernemer zal dan ook een goede administratie moeten bijhouden van de uren die hij besteedt aan zijn onderneming(en). Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het bijhouden van een urenregistratie of een agenda waarin de werkzaamheden worden bijgehouden.

Wel of geen ondernemer

Het urencriterium kan ook van belang zijn bij de beoordeling of iemand als ondernemer wordt beschouwd. Wanneer een ondernemer niet voldoet aan het urencriterium kan de Belastingdienst namelijk van mening zijn dat er geen sprake is van een onderneming, maar van resultaat uit overige werkzaamheden. Hierdoor kan een ondernemer bijvoorbeeld geen gebruik maken van de zelfstandigenaftrek en andere fiscale faciliteiten.

Als je daarnaast ook een dienstverband hebt of student bent, kan het lastig zijn om aan het urencriterium te voldoen. Bij een dienstverband is het belangrijk dat je de uren die je besteedt aan je onderneming goed bijhoudt en aantoont dat je deze uren daadwerkelijk hebt gemaakt. Als student kun je in bepaalde gevallen ook voldoen aan het urencriterium, bijvoorbeeld als je naast je studie een eigen bedrijf hebt. Heb je langer dan vijf jaar een bedrijf? Dan geldt ook nog dat je per kalenderjaar meer tijd moet besteden aan je bedrijf dan aan andere werkzaamheden, zoals een baan in loondienst.

AXP denkt graag met jou mee

Kortom, het urencriterium is een belangrijke voorwaarde voor ondernemers die gebruik willen maken van fiscale faciliteiten. Het is dan ook van groot belang om het urencriterium serieus te nemen en hieraan te voldoen. Het bijhouden van een goede administratie van de gewerkte uren is hierbij van groot belang.

Heb je een vraag over het urencriterium en fiscale faciliteiten, neem dan met ons contact op.
Het team Fiscaal staat voor jou klaar: 010 – 492 10 75 of fiscaal@axp.nl.
Uiteraard mag je ook jouw bedrijfscoach bellen:

  • AXP Adviseurs Amsterdam: 020 – 280 7050
  • AXP Adviseurs Rotterdam: 010 – 492 10 75
  • AXP For models: 020 – 330 87 85