Maak slim gebruik van de innovatiebox

Innovatiebox

De innovatiebox stimuleert innovatief onderzoek door ondernemers. Het is een fiscale regeling die bedrijven stimuleert om te innoveren. Het biedt een belastingvoordeel voor bedrijven die winst maken met innovatieve activiteiten, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of programmatuur. Het effectieve tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is 9% in 2023.

De Innovatiebox is in principe toepasbaar voor ieder bedrijf dat aantoonbaar innoveert. Het kan gaan om Research & Development (R&D) maar ook om bijvoorbeeld verbetering van bestaande producten of processen.

Aan welke voorwaarden moet je bij de innovatiebox voldoen?

Aan welke voorwaarden je moet voldoen, is afhankelijk van de vraag of je voor de Belastingdienst een kleinere of grotere belastingplichtige bent. De Belastingdienst legt uit wanneer je in welke groep valt.

Kleinere belastingplichtigen

Je bent een kleinere belastingplichtige als je voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

  1. Het brutovoordeel uit al jouw immateriële activa is in het boekjaar waarin je gebruik wilt maken van de innovatiebox plus de 4 voorafgaande boekjaren minder dan € 37,5 miljoen.
  2. Jouw netto-omzet  is in het boekjaar waarin je gebruik wilt maken van de innovatiebox plus de 4 voorafgaande boekjaren ten hoogste € 250 miljoen.

Verder is er een S&O-verklaring voor de innovatieve activiteiten afgegeven.

S&O-verklaring

Een S&O-verklaring of WBSO-beschikking is het formele document waarmee je als bedrijf het recht verkrijgt om de subsidie met de belasting te verrekenen.  Deze verklaring krijg je als je gebruikmaakt van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Het is een fiscale regeling om innovatie aan te moedigen.
De voorwaarden verschillen per type onderneming en per project. Twijfel je of je aan een voorwaarde voldoet? Dit zie je snel in de WBSO-regelhulp. Uiteraard kun je ook met ons contact opnemen.

Maak slim gebruik van de innovatiebox

Door de wijzigingen van de belastingschijven en -tarieven vennootschapsbelasting is de Innovatiebox in 2023 een nog belangrijker instrument. Met behulp van de Innovatiebox worden de winsten die voortkomen uit eigen innovaties tegen een lager tarief belast. Ontwikkel je binnen jouw bedrijf eigen innovaties, dan kom je misschien wel in aanmerking voor belastingvoordeel met de Innovatiebox. Wil je eerst nog meer informatie inwinnen, neem dan vooral met ons contact op.

Vestiging Rotterdam : 010 – 492 10 75 of rotterdam@axp.nl

Vestiging Amsterdam: 020 – 280 70 50 of amsterdam@axp.nl