Opvolging bij belet of ontstentenis van bestuurder

Opvolging bij belet of onstentenis

In de media wordt tegenwoordig veel aandacht besteed aan de opvolging waarin een ondernemer niet meer is staat is beslissingen te nemen. Wat te doen in een dergelijke situatie? Wat te doen als je als ondernemer niet meer in staat bent om beslissingen te nemen? Wie staan er dan klaar om de onderneming (tijdelijk) voort te zetten?

Opvolging bij belet of ontstentenis

bij belet De wet geef je als directeur-grootaandeelhouder de mogelijkheid om dit eenvoudig te regelen. De statuten van de holding en werkmaatschappij nodigen je daartoe uit door middel van het treffen van een belet- en ontstentenisregeling. Tijdelijke afwezigheid wordt in de wet aangeduid als ‘belet’. Structurele afwezigheid wordt door de wet gezien als ‘ontstentenis’. Voor beide situaties kun je iemand aanwijzen die je vervangt. De vervanging kan worden vastgelegd in een aandeelhoudersbesluit.

Je kunt deze zaken ook uitgebreider regelen, waarbij je ook de vervanging als aandeelhouder onder de loep neemt. Je kunt daarvoor een levenstestament/notariële volmacht opmaken. Indien je hierover vragen hebt, dan kun je altijd met ons contact opnemen.

Advies op maat door AXP Adviseurs

Als advies en administratiekantoor biedt AXP Adviseurs al ruim twintig jaar advies op maat aan ondernemers bij het realiseren van hun ondernemingssucces. Wat ons namelijk onderscheidt, is dat wij altijd goed luisteren en lastige vragen stellen, want geen onderneming of klant is hetzelfde. Hierbij horen ook vraagstukken zoals tijdelijke opvolging bij belet of ontstentenis van de bestuurder.

Elke ondernemer heeft uitdagingen die om een oplossing vragen. Vaak hebben deze uitdagingen te maken met strategische- of tactische keuzes die je als ondernemer voor jouw bedrijf hebt gemaakt. En daar ligt dan ook meestal de oplossing.

AXP Adviseurs werkt volgens een integrale benadering op zowel strategisch- als tactisch niveau bij het ondersteunen van (startende) MKB ondernemers. Wij helpen bij het vormgeven van een lange termijnvisie en -strategie. Daar laten we het niet bij. Bij veel bedrijven bestaat er een kloof tussen het vormgeven en het uitvoeren van de strategie. Met onze aanpak zorgen wij ervoor dat de kloof niet ontstaat, dan wel verdwijnt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *