Verlaging van btw levert ongewenst resultaat

BTW

Om de effectiviteit te kunnen vaststellen van belastingregelingen, heeft minister van de Rij een rapport laten opstellen door 2 externe en onafhankelijke partijen. Hieruit is gebleken dat bepaalde belastingregelingen, waaronder het verlaagde btw-tarief, ontoereikend zijn om lange termijn doelen te behalen.

Sectoren zoals kunst, cultuur, literatuur en serviceverlening hebben geen baat bij de lagere tarieven. Daarbij werkt het verlaagde tarief zelfs averechts wat betreft groente en fruit.  Dit wordt veroorzaakt door een relatief hoger koopvolume van de huishoudens met hogere inkomens tegenover de huishoudens met lagere inkomens. Hierdoor profiteren daadkrachtigere huishoudens meer. De veronderstelling is daardoor dat de rijksoverheid het btw-beleid gaat veranderen om de aandacht en financiële middelen te richten op zaken, die meer dringend zijn.

Na het vaststellen van eventueel ontoereikende regelingen, is Minister van Rij van plan om het belastingsysteem te vereenvoudigen. Hier wordt ook naar gestreefd vanuit de EU. Belastingregelingen worden zowel gebruikt om economisch gedrag te sturen als voorzieningen te bekostigen. Met de toename van de vele instrumenten in de afgelopen decennia, is ook de complexiteit van het stelsel toegenomen. Hierdoor is de minister van Financiën genoodzaakt om belastingregelingen te evalueren en te herzien indien nodig.

Eén ding is duidelijk: wat de veranderingen ook zijn, een verhoogd btw-tarief zal in alle waarschijnlijkheid niet met dank worden afgenomen door consumerend Nederland, mede door huidige inflatiesituatie.

Wil je meer informatie over de verschillende belastingregelingen weten, neem dan met Kees Schilperoord van onze fiscale desk contact op. Kees bereikbaar onder nummer 010 – 492 10 75. een bericht sturen mag natuurlijk ook: fiscaal@axp.nl