Voorgenomen afschaffing middelingsregeling per 2023

afschaffing middelingsregeling

Het kabinet wil per 2023 de middelingsregeling afschaffen. Bij sterk wisselende inkomens kan op basis van deze regeling, om welke reden dan ook, worden verzocht om een teruggaaf van inkomstenbelasting. De middelingsregeling voorziet er feitelijk in dat inkomen evenwichtig wordt verspreid over een aangesloten periode van 3 kalenderjaren. Zodoende kan een lager effectief tarief (box 1) van toepassing zijn, en een teruggaaf volgen.

Voorbeelden van middelingsregeling

Enkele voorbeelden van situaties waarin de middelingsregeling een voordeel zou kunnen opleveren zijn de volgende:

 • sterke schommelingen in de hoogte van het salaris of winst uit onderneming, of in de hoogte van een uitkering (zoals een sabbatical, minder of meer werken), (her)intreding op de arbeidsmarkt);
 • eenmalige hoge aftrekposten (bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis, hoge ziektekosten, afkoop partneralimentatie) of een eenmalige bijzondere bate (nabetaling of transitievergoeding bij ontslag);

Hoe werkt middeling?

Om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor middeling gelden nog een aantal andere voorwaarden, naast het feit dat middeling alleen mogelijk is over een periode van drie aaneengesloten hele kalenderjaren (het middelingstijdvak). Zo geldt er bijvoorbeeld een drempel van 545 euro.

Wat zijn de voorwaarden van een middelingsregeling?

Voor middeling gelden de volgende voorwaarden:

 • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
 • Je kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het ‘middelingstijdvak’).
 • Je hebt aangifte gedaan over het laatste jaar van het middelingstijdvak en de definitieve aanslag is opgelegd.
 • Je hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
 • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.
 • Je moet het verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot jouw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Krijgt je een navorderingsaanslag of een beschikking verliesverrekening voordat je jouw verzoek hebt gedaan? Dan mag je hier misschien langer over doen.
  Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.
 • Heb je in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan gaat de Belastingdienst voor de berekening uit van een inkomen uit werk en woning van € 0.

Afschaffing middelingsregeling

Op dinsdag 20 september 2022 is het Prinsjesdag en dient het kabinet het Belastingplan 2023 in bij de Tweede Kamer. De kans is erg groot dat de afschaffing van de middelingsregeling in het Belastingplan 2023 wordt opgenomen. Dit houdt in dat de periode 2022-2024 het laatste tijdvak is waarover gemiddeld kan worden.

Over AXP Adviseurs

Contactgegevens AXP Adviseurs

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *