Belastingplan 2023 – btw tarief zonnepanelen

belastingpanelen 2023 btw zonnepanelen

Het kabinet heeft vandaag het belastingplan 2023 gepresenteerd. Voor het eerst sinds jaren gaat het over ingrijpende wijzigingen.Wij hebben voor jou de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. Besluitvorming over het belastingplan 2023 zal in november plaatsvinden. Mogelijk komen er nog wijzigingen op het plan. In dit artikel staat het btw tarief van zonnepanelen centraal.

Btw-nultarief voor levering en installatie van zonnepanelen

De Europese Raad heeft in december 2021 overeenstemming bereikt om EU-lidstaten de mogelijkheid te bieden de btw op zonnepanelen te verlagen tot 0 procent op de levering en installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van particuliere woningen, huisvesting en openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang te belasten tegen het nultarief. De wetgever heeft eerder al kenbaar gemaakt zo snel mogelijk van deze mogelijkheid gebruik te willen maken.

De wetgever stelt voor om het nultarief per 1 januari 2023 toe te passen ten aanzien de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. De wetgever maakt vooralsnog geen gebruik van de mogelijkheid om ook de levering en installatie van zonnepanelen voor openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang te belasten tegen het nultarief.

Op dit moment wordt de levering en installatie van zonnepanelen nog belast tegen het algemene btw-tarief van 21%. Particuliere zonnepaneelhouders kunnen de in rekening gebrachte btw onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk terugvragen. In de praktijk levert dit voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst een aanzienlijke administratieve en uitvoeringslast op. Door deze wetswijziging probeert het kabinet deze administratieve en uitvoeringslast te verminderen. Door toepassing van het nultarief drukt er namelijk geen btw meer op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen waardoor de zonnepaneelhouders geen btw meer terugvragen.

Wil je meer informatie over het belastingplan 2023?

Neem gerust met ons contact op.

Vestiging Amsterdam: telefoonnummer 020 – 280 7050; amsterdam@axp.nl 

Vestiging Rotterdam: telefoonnummer 010 – 492 10 75; rotterdam@axp.nl

Andere artikelen over het belastingplan 2023: