Rekening koopkrachtpakket naar bedrijven en vermogenden

Koopkrachtpakket - AXP Adviseurs

Met een koopkrachtpakket van bijna € 16 miljard wil het kabinet de pijn van de enorm hoge inflatie iets verzachten. De rekening van het koopkrachtpakket gaat vooral naar bedrijven en vermogenden.

Tijdens Prinsjesdag (20 sept. a.s.) wordt het belastingplan 2023 gepresenteerd. In dit bericht nemen we alvast een aantal wijzigen op, waarbij we ook de maatregelen van het koopkrachtpakket meenemen. Rond Prinsjesdag zullen we dieper op de belastingplannen ingaan.

Het koopkrachtpakket

Het koopkrachtpakket ziet er als volgt uit:

  • Het minimumloon gaat 10 procent omhoog. Bijstandsuitkeringen en AOW-uitkering gaan met hetzelfde percentage omhoog.
  • De zorgtoeslag gaat ruim 400 euro omhoog, de huurtoeslag met 200 euro
  • Mensen met de laagste inkomens krijgen een energietoeslag van 1300 euro
  • De korting op de accijns blijft tot 1 juli 2023 bestaan.

Het pakket van bijna 15 miljard wordt voor bijna 11 miljard gefinancierd uit meevallers, de rest vanuit hogere belastingen. Een aantal verhogingen zetten we op een rijtje.

Verlaging bovengrens van de eerste schijf en hoger tarief vennootschapsbelasting

De bovengrens van de eerste schijf gaat helaas omlaag en het belastingtarief omhoog. Dit moet een bedrag van ongeveer € 1,5 miljard opleveren.

2022 2023
Tarief schijf 1 15% 19%
Tarief schijf 2 25,8% 25,8%
Schijfgrens € 395.000 € 200.000

Tarief box 2 gaat omhoog

Aandeelhouders met een belang van ten minste 5% in een BV krijgen vanaf 2024 met een schijventarief in box 2 te maken.

2022 2023 2024
Tarief schijf 1 26,9% 26,9% 26%
Tarief schijf 2 29,5%
Schijfgrens € 67.000

Aanpassing gebruikelijk-loonregeling

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) met een aanmerkelijk belang in een BV moet voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon in aanmerking nemen. Dat gebruikelijk loon is belast. Het gebruikelijk loon wordt ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever;
  • € 48.000

Het kabinet heeft al eerder aangekondigd de doelmatigheidsmarge per 1 januari 2023 te willen verlagen van 25% naar 15%. Dat betekent dat het gebruikelijk loon vastgesteld kan worden op 85% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (als dat het hoogste is van de drie bedragen). Aanmerkelijkbelanghouders zullen zichzelf mogelijk een hoger loon moeten toekennen.

Afschaffing fiscale oudedagsreserve (FOR)

Per 1 januari 2023 wordt de fiscale oudedagsreserve (FOR) afgeschaft. Bestaande FOR-reserves mogen op basis van de huidige regels worden afgewikkeld.

Verlaging zelfstandigenaftrek

In 2022 bedraagt de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen € 6.310.

De zelfstandigenaftrek wordt al in stappen afgebouwd. Het kabinet wil de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 versneld in zes stappen van € 650 en twee stappen van € 605 terugbrengen tot € 1.200 in 2030. Klik hier voor meer informatie over de zelfstandigenaftrek.

Excessief lenen bij eigen BV

Er ligt een wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’. Momenteel is het voor de dga vaak mogelijk om geld uit de bv te lenen zonder dat op dat moment belasting wordt betaald. Hierdoor is er een fiscale prikkel om geen dividend of loon te laten uitkeren en in plaats daarvan het geld uit te lenen.

Vanaf 1 januari 2023 moeten dga’s die meer dan 700.000 euro van hun eigen bv lenen inkomstenbelasting in box 2 betalen. Boven dat bedrag zal het tarief inkomstenbelasting 26,9% (tarief box 2 2022) van toepassing zijn. Een uitzondering geldt voor de financiering van jouw eigen woning. Zie ook ons bericht van april jl.

Vermogensrendementsheffing

Er ligt een voorstel om de vermogensrendementsheffing in stappen van 31% in 2022 naar uiteindelijk 34% in 2025 te laten stijgen.

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen, schroom niet om met ons contact op te nemen. Rond Prinsjesdag meer informatie over het Belastingplan 2023 en het koopkrachtpakket.