Groen beleggen

Groen beleggen

Wat is Groen beleggen en waarom is het aantrekkelijk om in 2022 groen te beleggen? In dit artikel geven we een toelichting.

Wat is Groen beleggen?

Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. Deze beleggingen zijn aangewezen. Op de website van de Belastingdienst staat vermeld welke als groene beleggingen zijn aangemerkt.

Met groene beleggingen heb je recht op een extra (groene) vrijstelling van € 61.215 (bedrag 2022) per persoon (met fiscale partner € 122.430). De vrijstelling kan nooit hoger zijn dan de totale waarde van jouw groene beleggingen op 1 januari. Is de waarde van jouw beleggingen € 30.000? Dan is de vrijstelling ook € 30.000. Is de waarde van jouw beleggingen € 65.000? Dan geldt voor jou de maximale vrijstelling van € 61.215. Heb je een fiscale partner? Dan is de vrijstelling € 65.000.

Heffingskorting

Behalve op de vrijstelling heb je ook recht op extra heffingskorting. De heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting (IB) en premies volksverzekeringen. Dit is 0.7% over het totale duurzame kapitaal tot € 61.215. Deze heffingskorting kan op de inkomstenbelasting in mindering worden gebracht.

Wat is het fiscale voordeel?

Het onderstaand rekenvoorbeeld geeft een inzicht in het te behalen voordeel:

Box 3-vermogen per partner

€ 275.000

Vrijstelling

€   50.650

Grondslag zonder groenbelegging

€ 224.350

Maximaal te benutten vrijstelling voor groene belegging

€    61.215

Grondslag met groene belegging

€ 163.135

 

Zonder groene belegging Met groene belegging Voordeel groene belegging
Heffing € 2.636 € 1.379 € 1.257
Indien per persoon berekend is de gezamenlijke heffing (2x) € 5.272 € 2.758 € 2.514

Zijn groene beleggingen financieel gezien de beste beleggingen en zijn er risico’s?

Of groene beleggingen financieel gezien de beste beleggingen zijn kan op voorhand niet worden gezegd. In algemene bewoordingen kan over beleggingen het volgende worden gezegd. Het zijn beleggingen. Resultaten behaald in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Het is vanzelfsprekend dat aan beleggingen risico’s zijn verbonden.

Groen beleggen en de nieuwe box 3

Onlangs hebben we een artikel over de nieuwe box 3 op onze website geplaatst. Er komt vanaf 2025 een nieuwe box 3 waarbij belasting wordt geheven over het rendement dat mensen werkelijk hebben behaald. Bij een belastingheffing op basis van werkelijk rendement zal een heffingvrij inkomen per belastingplichtige worden ingevoerd. Het kabinet beoogt wel om bezittingen die momenteel zijn vrijgesteld in box 3, bijvoorbeeld groene beleggingen, ook in het nieuwe stelsel van box 3 vrij te stellen.

————–

Disclaimer: I.v.m. typefouten en eventuele wijzigingen in de wetgeving kan het zijn dat informatie in dit artikel niet correct is. U kunt altijd met ons contact opnemen als je vragen hebt over dit artikel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *