Heb je de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling benut?

werkkostenregeling WKR

Benut ook dit jaar de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling. In dit artikel tref je meer informatie over de vrije ruimte in 2022 en 2023 en gaan we in op de begrippen gerichte vrijstellingen en gebruikelijkheidstoets. Uiteraard staan onze specialisten van de salarisadministratie klaar voor advies.

Wat houdt de werkkostenregeling in?

Als werkgever kun je via de werkkostenregeling (WKR) onbelaste vergoedingen aan je medewerkers geven. Daarnaast mag je ook zaken vergoeden waar je medewerkers privé gebruik van kunnen maken, zoals gereedschap, tablets of kerstpakketten.

Vrije ruimte

Je mag onbelast vergoedingen geven, mits het totale bedrag hiervan onder de vrije ruimte blijft. In 2023 is de vrije ruimte tijdelijk verhoogd naar 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000, over het meerdere is de vrije ruimte 1,18%. Alle beloningen die je normaal belast met heffingen vallen onder de fiscale loonsom. Bonussen, vakantietoeslagen, eindejaarsuitkering, et cetera. vallen daar dus ook onder. De onbelaste vergoedingen vallen niet onder de fiscale loonsom in de WKR. Laat het bedrag voor je uitrekenen.

Let op! Komt het bedrag dat je onbelast besteedt, boven de grens van de vrije ruimte? Dan moet je over het gedeelte dat boven de grens komt, 80% belasting betalen. Dreig je in 2023 de vrije ruimte te overschrijden? Overweeg dan om de vergoeding uit te stellen tot 2024. De vrije ruimte die je in 2023 niet gebruikt kun je niet doorschuiven naar volgend jaar.

Gerichte vrijstellingen

Deze zijn ook onbelast, maar gaan niet ten koste van de vrije ruimte. Voorbeelden van een gerichte vrijstelling:

  • Tijdelijke verblijfskosten in het kader van de dienstbetrekking
  • De werkelijke kosten van openbaar vervoer en reiskosten eigen vervoer (maximaal € 0,21 p/km in 2023)
  • Bijscholing, cursussen, congressen, vakliteratuur
  • Outplacement
  • Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden en dienstreizen
  • Verhuiskosten
  • Verblijfsvergoeding bij tijdelijke werkzaamheden elders, zoals overnachtingen en maaltijden met zakenrelaties

Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling

Let bij de vergoedingen op de gebruikelijkheidstoets. De gebruikelijkheidstoets betekent dat een vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Over bedragen tot € 2.400 per werknemer per jaar doet de belastingdienst niet moeilijk. Tot € 2.400 gaat de belastingdienst er in principe vanuit dat dit gebruikelijk is.

Heb je vragen over de werkkostenregeling? Wil je de vrije ruimte laten berekenen? Neem gerust contact met de collega’s van de salarisadministratie contact op.

Vestiging Amsterdam: telefoonnummer 020 – 280 7050; amsterdam@axp.nl

Vestiging Rotterdam: telefoonnummer 010 – 492 10 75; rotterdam@axp.nl[