Vergeet niet de investeringsaftrek te benutten voor het einde van 2023

Investeringsaftrek

Je bent vast bekend met het belang van investeringen voor de groei van je onderneming. Maar wist je dat je door te investeren ook financieel voordeel kunt behalen? Met de investeringsaftrek, speciaal ontworpen voor ondernemers in het MKB, kun je een deel van het geïnvesteerde bedrag van je winst aftrekken. Dit noemen we de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Om deze investeringsaftrek in te zetten voor 2023 heb je nog twee maanden. Ieder jaar opnieuw kan er gebruik worden gemaakt van investeringsaftrek, het is daarom van belang om erover na te denken of je deze investeringsaftrek nog wilt benutten voor 2023.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze regeling zijn er verschillende voorwaarden. Je onderneming moet in Nederland gevestigd zijn en je dient belastingplichtig te zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Als je investeert in bedrijfsmiddelen binnen het jaarlijks vastgestelde bedrag door de Belastingdienst, kom je in aanmerking voor de investeringsaftrek. De bedragen voor de regeling zijn:

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2023
Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.600 0%
€ 2.601 t/m € 63.716 28% van het investeringsbedrag
€ 63.717 t/m € 117.991 € 17.841
€ 117.992 t/m € 353.973 € 17.841 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de € 117.991
meer dan € 353.973 0%

Als jouw onderneming deel uit maakt van een samenwerkingsverband, zoals een VOF of een maatschap, dan wordt de aftrek anders berekend. Voor het bepalen van de aftrek wordt dan gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.

 KIA bij investeringen goed inzetten

De KIA heeft betrekking op het gehele bedrag aan investeringen van één jaar. Investeringen die hoger zijn dan  € 2.600 maar lager dan  € 63.716, resulteren in een toenemende kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) naarmate het investeringsbedrag stijgt. Echter, investeringen die hoger zijn dan € 117.992, leiden tot minder KIA naarmate het investeringsbedrag toeneemt. Bij hoge bedragen is het daarom raadzaam de investeringen over meerdere jaren te spreiden, ervan uitgaande dat je deze investeringen niet ieder jaar doet. Bij kleinere investeringen loont het juist om investeringen over meerdere jaren zo mogelijk samen te voegen. Investeert je bijvoorbeeld zowel dit jaar als volgend jaar voor € 2000, dan loop je beide jaren de KIA mis. Investeer je dit jaar € 4.000 en volgend jaar niets, dan bedraagt de KIA 28% van € 4.000 dus €4420. Het is hierdoor van belang investeringen goed te plannen zodat je optimaal gebruik kan maken van de investeringsaftrek.

Milieu-investeringsaftrek

Als je investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan dit belastingvoordeel opleveren. Met de MIA kun je een deel van je investeringskosten aftrekken van je fiscale winst, bovenop de standaard afschrijving. Deze aftrek is van toepassing op verschillende kosten, waaronder aanschafkosten, voortbrengingskosten (voor bedrijfsmiddelen die je zelf produceert), aanpassingskosten, de aankoop van nieuwe onderdelen en zelfs kosten voor milieuadviezen (enkel voor mkb-bedrijven). Op de Milieulijst staat precies welk percentage geldt voor elk specifiek bedrijfsmiddel.

Om in aanmerking te komen voor de MIA, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor deze regeling gelden dezelfde voorwaarde als voor de KIA, daarnaast moet je investering minimaal € 2.500 bedragen. Het bedrijfsmiddel moet ook op de Milieulijst staan en mag niet eerder zijn gebruikt.

Desinvesteringbijtelling

Bij investeringen in bedrijfsmiddelen is het belangrijk rekening te houden met mogelijke desinvesteringen, waarbij bedrijfsmiddelen verdwijnen door verkoop, schenking, verhuur, overdracht naar privévermogen. Ook als ze niet binnen 12 maanden na investering worden gebruikt en binnen die periode ook nog geen 25% van de aankoopprijs is betaald. Als een desinvestering binnen 5 jaar na het begin van het kalenderjaar van de investering plaatsvindt en de gezamenlijke waarde van de bedrijfsmiddelen hoger is dan €2.600 (voor 2022 was dit €2.400), moet een deel van de eerder verkregen investeringsaftrek worden terugbetaald via de desinvesteringsbijtelling. Dit bedrag is afhankelijk van de waarde van de verdwenen bedrijfsmiddelen en is nooit hoger dan de oorspronkelijke aftrek. Het percentage van de eerder toegepaste investeringsaftrek wordt gebruikt voor de berekening van de bijtelling.

Contact

Heb je vragen over hoe jij deze regeling het  beste kan inzetten? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je.