Belastingplan 2023 – impact box 3 en schenkingsvrijstelling

belastingplan 2023 box 3 en schenken

Het kabinet heeft vandaag het belastingplan 2023 gepresenteerd. Voor het eerst sinds jaren gaat het over ingrijpende wijzigingen.Wij hebben voor jou de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. Besluitvorming over het belastingplan 2023 zal in november plaatsvinden. Mogelijk komen er nog wijzigingen op het plan. In dit artikel staan box 3 en de schenkingsvrijstelling centraal.

Box 3

Het box 3-tarief in stappen omhoog van 31 procent naar 34 procent in 2025.
Met ingang van 1 januari 2023 wordt het heffingvrije vermogen verhoogd van € 50.650 naar € 57.000. Voor partners wordt het heffingvrije vermogen daarmee verhoogd van € 101.300 naar € 114.000.

Er wordt een nieuw box 3-stelsel ingevoerd op basis van reëel rendement, zoals rente, dividend en huurinkomsten en waardeontwikkelingen. Beoogde ingangsdatum is nu 2026. Voor de tussenliggende belastingjaren zal overbruggende wetgeving voor box 3 worden ontworpen.

Schenk- en erfbelasting

In het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet was al bepaald dat de verhoogde schenkingsvrijstelling (de zgn. jubelton) voor de eigen woning van € 106.671 per 1 januari 2024 zal worden afgeschaft. De afschaffing is nu in het Belastingplan 2023 opgenomen.

Per 1 januari 2023 wordt de vrijstelling fors verlaagd naar het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling van ouders aan kinderen waarbij de besteding van de schenking vrij is. In 2022 een maximumbedrag van € 27.231. De spreidingsmogelijkheid voor schenkingen vanaf 1 januari 2023 is niet meer mogelijk. De jubelton-schenking die in 2023 wordt gedaan moet ook in 2023 gebruikt worden. De eventuele schenking in dit jaar (2022) mag over twee jaren worden verspreid. (dus 2022 & 2023)

De verhoogde schenkingsvrijstelling geldt alleen als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is of een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.

Wil je meer informatie over het belastingplan 2023?

Neem gerust met ons contact op.

Vestiging Amsterdam: telefoonnummer 020 – 280 7050; amsterdam@axp.nl 

Vestiging Rotterdam: telefoonnummer 010 – 492 10 75; rotterdam@axp.nl

Andere artikelen over het belastingplan 2023: