Subsidie voor elektrische auto’s in 2022

subsidie elektrische auto

Particulieren komen in 2022 in aanmerking voor subsidie bij de koop of lease van een elektrische auto. Wij geven graag een toelichting.

De regeling

Koop of lease je als particulier een volledig elektrische personenauto? Dan kun je in aanmerking komen voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Deze regeling geldt voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto’s in de kleinere en compacte middenklasse.

  • Vanaf 3 januari 2022 9:00 uur kun je deze subsidie weer aanvragen. De koop- of leaseovereenkomst van de auto moet zijn afgesloten in het kalenderjaar waarin je de subsidie aanvraagt.
  • De regeling loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2025. Een aanvrager komt gedurende de looptijd van de regeling slechts eenmaal in aanmerking voor subsidie.
  • Om voor subsidie in aanmerking te komen mag de catalogusprijs van de elektrische auto niet lager zijn dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000. De auto moet een actieradius hebben van minimaal 120 km.
  • In het geval van koop moet de auto ten minste drie jaar op naam van de koper blijven staan. In het geval van lease bedraagt de leasetermijn tenminste vier jaar. De subsidie bij leasecontracten wordt in maandelijkse bedragen van 1/48 van het totaal uitgekeerd.
  • De subsidieaanvraag dien je in binnen 60 dagen na datum van ondertekening van het koop- of leasecontract.
  • Een subsidie voor een gebruikte elektrische auto is alleen mogelijk, als de auto bij een autobedrijf is gekocht.

Subsidiebedragen voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s

Het totale subsidiebudget voor nieuwe elektrische auto’s in 2022 bedraagt 71 miljoen euro. Dit is bijna vijf keer zoveel als in 2021. Tegelijkertijd daalt het subsidiebedrag per nieuwe auto. Voor gebruikte auto’s is het budget in 2022 met bijna € 7 miljoen naar € 20,4 miljoen.

Bijgaand een overzicht van de subsidie per auto:

2022 2023 2024 2025
Nieuwe auto’s €  3.350,- € 2.950,- € 2.550,-
Gebruikte auto’s € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,-

De subsidiepot raakt leeg. Wat nu?

Ondanks de verhoging van de subsidiebudgetten bestaat natuurlijk altijd een kans dat de subsidiepot tijdens het jaar leeg raakt.

Wil je van de koop of lease kunnen afzien als je geen subsidie krijgt? Neem dan een ontbindende voorwaarde op in de overeenkomst. Daarmee kun je onder de koop of lease uit als je geen subsidie krijgt. Alleen particulieren kunnen van bovengenoemde subsidieregeling gebruik maken.