Nieuw subsidiebudget elektrische auto in 2023

Wie de komende maanden voor een nieuwe elektrische personenauto wil kiezen én een beroep op het subsidiebudget elektrische auto wil doen, moet wachten tot begin volgend jaar. Je kunt vanaf 2 januari 2023 9:00 uur weer een subsidie aanvragen voor jouw nieuwe elektrische personenauto met een koop- of leaseovereenkomst die je hebt afgesloten op of na 1 januari 2023.

Voor nieuwe elektrische personenauto’s is het subsidiebudget voor 2023 €67 mln (€2.950 per auto, dus in totaal kunnen aanvragen voor maximaal 22.711 auto’s worden toegekend). Voor gebruikte elektrische personenauto’s is het budget voor 2023 €32,4 mln (€2.000 per auto, dus in totaal kunnen aanvragen voor maximaal 16.200 auto’s worden toegekend).

Alleen koop- en leasecontracten die getekend zijn in 2023 komen weer in aanmerking voor subsidie. De verwachting is dat ook in 2023 de subsidiepot redelijk snel leeg zal zijn. Meer informatie over de subsidieregeling staat ook op de website van RVO.

Contactinfo AXP: