Salarisadministratie in 2024

Jorina over salarisadministratie in 2024

Het jaar 2024 staat voor de deur en dat betekent dat er weer aanpassingen zijn in de regels rondom salarissen. Voor ondernemers is het van groot belang om te begrijpen hoe deze veranderingen hun financiën zullen beïnvloeden. In dit artikel neemt onze collega van de salarisadministratie Jorina van Sinttruije je mee in de wijzigingen voor 2024.

30% regeling

In 2024 wordt de 30% regeling versoberd. Er zal vanaf dan een aftopping van de 30%-regeling op het salaris boven de zogenoemde Balkenendenorm (WNT-norm), die in 2023 €223.000 bedraagt. Deze aftopping, eerder aangekondigd in het Belastingplan van vorig jaar, wordt van kracht op 1 januari 2024. Ook hiervoor geldt een overgangsregeling: werknemers die al in december 2022 de 30%-regeling ontvingen, zullen de aftopping pas ervaren vanaf 1 januari 2026.

De 30%-regeling ondergaat gedurende een periode van 5 jaar een geleidelijke afbouw naar een 10%-regeling. Concreet betekent dit dat gedurende de eerste 20 maanden van deze periode nog steeds 30% van het salaris onbelast kan worden vergoed. In de daaropvolgende 20 maanden daalt dit percentage naar 20%, en gedurende de laatste 20 maanden bedraagt de onbelaste vergoeding 10% van het salaris. Deze regeling moet nog goedgekeurd worden door de eerste kamer.

Arbeidsrecht vakantiedagen

Het verstrijken van de verjaringstermijn voor wettelijke vakantiedagen vereist dat de werkgever de werknemer tijdig hiervan op de hoogte stelt en regelmatig informeert, ook in het geval van ziekte.

Werving en selectie

Bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers is het noodzakelijk om de procedure voor werving en selectie schriftelijk vast te leggen en het advies op de website te publiceren. In gevallen waar geen vermoeden van een procedure bestaat bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers, kan de toezichthouder schriftelijk de vereiste normen vaststellen. De bewaartermijn voor deze documentatie is 3 jaar.

Mobiliteit

Vanaf 1 juli 2024 wordt de zakelijke mobiliteit binnen Nederland grondig aangepakt. Werkgevers zullen op dat moment verplicht zijn om gedetailleerde gegevens te verstrekken over zowel het woon-werkverkeer als het zakelijk verkeer van hun werknemers. Het voornaamste doel van deze verplichte rapportage is het streven naar CO2-reductie.

Deze verplichting geldt vooral voor werkgevers met 100 werknemers of meer. Zij dienen nauwkeurige gegevens te verstrekken over alle zakelijke ritten en het woon-werkverkeer van hun werknemers binnen Nederland. Uiteraard zijn er enkele uitzonderingen van toepassing. Concreet gaat het om de reizen waarvoor werknemers een financiële vergoeding ontvangen of waarvoor een voertuig/vervoersbewijs ter beschikking is gesteld.

De vereiste rapportage omvat details zoals het aantal afgelegde kilometers (jaartotalen), het gebruikte vervoermiddel en het type brandstof. Werkgevers moeten deze gegevens over het jaar 2024 uiterlijk indienen voor 30 juni 2025.

Jeugdloon

Vanaf het nieuwe jaar wordt de loongrens voor het Lage-Inkomen Voordeel (LIV) vastgesteld tussen 100% en 104% van het minimumloon. Daarnaast gaat er een verandering plaatsvinden voor het Jeugd LIV, dat per 1 januari 2024 wordt afgeschaft. Een andere significante wijziging in 2024 is de toetredingsleeftijd voor pensioen, die vanaf dat moment op 18 jaar wordt vastgest

Bijzonder tarief 2024

Het bijzonder tarief voorkomt overmatige belasting op extra inkomsten, zoals vakantiegeld, bonussen en ontslagvergoedingen. Het beschermt ook tegen een hogere belastingschijf door deze inkomsten. Werkgevers moeten dit tarief toepassen op onregelmatige of eenmalige uitbetalingen. Voor 2024 varieert het percentage bijzonder tarief afhankelijk van je inkomen van het vorige jaar, zoals vastgesteld door de Belastingdienst in de tabel bijzondere beloningen 2024. Een te hoog bijzonder tarief veranderen moet aangevraagd worden bij de belastingdienst. Als het bijzonder tarief te laag is moet de werkgever schriftelijk toestemming vragen aan de werknemer om dit aan te passen.

Gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder

Het voorgeschreven loon dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) op zijn minst moet opnemen, wordt verhoogd van € 51.000 in 2023 naar € 56.000 in 2024. Deze stijging weerspiegelt een aangepaste norm ter bevordering van een redelijke beloning voor de dga, die zijn of haar rol als directeur en grootaandeelhouder combineert.

Overzicht normbedragen en percentages 2024

Het volgende overzicht laat zien hoeveel een werkgever in 2024 onbelast kunt vergoeden of welk bedrag als loon in aanmerking moet worden genomen bij een vergoeding of verstrekking:

Vrijstelling zakelijke kilometervergoeding € 0,23 (2023: € 0,21)
Vrijstelling thuiswerkvergoeding € 2,35 (2023: € 2,15)
Belaste waarde niet zakelijke maaltijd € 3,90 (2023: € 3,55)
Belaste dagwaarde inwoning en huisvesting op de werkplek € 6,70 (2023: € 6,10)
Vrije ruimte werkkostenregeling tot en met € 400.000 loonsom 1,92% (2023: 3%)
Vrije ruimte werkkostenregeling bij loonsom boven € 400.000 1,18%
Het maximumpremieloon stijgt in 2024 naar € 71.628 (2023: € 66.956)

 

Heb je vragen over salaris administratie of wil je meer duidelijkheid over hoe deze regelingen specifiek op jouw situatie van toepassing is? Aarzel dan niet om ons te benaderen. We staan klaar om al jouw vragen te beantwoorden en je te voorzien van de nodige informatie.