ChatGPT in het MKB: Praktische Toepassingen voor Ondernemers

ChatGPT

Steeds meer ondernemers maken gebruik van AI oftewel kunstmatige intelligentie. Eén van de bekendste is op dit moment ChatGPT. Deze taalmodeltechnologie, ontwikkeld door OpenAI, biedt praktische toepassingen voor MKB-ondernemingen.

Stel je bijvoorbeeld een klein marketingbureau voor dat dagelijks vele marketing campagnes moet opzetten, vragen van klanten krijgt en iedere week een nieuwsbrief rondstuurt. Voor al deze zaken kunnen ze ChatGPT gebruiken. Door deze tool te integreren, kunnen ze snel teksten schrijven en campagneplannen uitschrijven, waardoor waardevolle tijd wordt bespaard. Daarnaast kunnen ze door een betaald account te gebruiken, zelf binnen ChatGPT een chatbot maken die vragen van klanten kan beantwoorden, waardoor de klantenservice sneller reageert en er minder werknemers nodig zijn. Chat GPT kan ideeën genereren voor de nieuwsbrief en onderwerpen uitschrijven. De mogelijkheden met AI zijn talloos en de moeite waard om te onderzoeken.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is software, ontwikkeld door OpenAI. Het is een taalmodel dat werkt op basis van netwerken. Deze AI leert continu door de input van gebruikers op te slaan. Gebruikers voeren ‘prompts’ in, waardoor het model blootgesteld wordt aan grote hoeveelheden tekst gegevens. Hierdoor kan het patronen en structuren in natuurlijke taal herkennen en dit weer gebruiken om teksten te generen als gebruikers een vraag stellen. Wanneer gebruikers tekst invoeren, genereert ChatGPT contextueel relevante tekst als reactie. Het model is geschikt voor diverse taken, zoals klantenservice, creatief schrijven en probleemoplossing.

In dit artikel gaan we verder in op de vele manieren hoe ondernemers ChatGPT te gebruiken.

Prompts

Om ChatGPT te gebruiken maak je gebruik van prompts. Dit zijn opdrachten en vragen die je stelt aan het systeem. Het is belangrijk om goede prompts te gebruiken om de juiste informatie te krijgen. Als je niet de juiste vragen stelt, dan kan ChatGPT je niet goed begrijpen en geeft hij niet de gevraagde informatie.

De beste ChatGPT-aanwijzingen bevatten veel achtergrond- en aanvullende informatie. Aanwijzingen die je kan geven bij het schrijven van een prompt zijn:

  • Details over wat voor onderneming je hebt en wat je activiteiten zijn
  • Een profiel van het publiek dat je probeert te bereiken
  • Feedback over wat je wel en niet goed vond aan eerdere antwoorden
  • Hoe lang je wilt dat het antwoord van ChatGPT is
  • Een specifieke toon, emotie of trefwoord dat je wilt dat het systeem gebruikt

Een voorbeeld van een prompt is:

Maak een promotiebericht voor LinkedIn voor de volgende dienst/product/bedrijf, de doelgroep is MKB ondernemers in de randstad en het doel van het bericht is dat ze zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Maak het bericht 2 alinea’s en maak gebruik van een zakelijke toon.

Als de uitkomst niet is wat je bedoelt, kan je verdere vragen en aanwijzingen gebruiken totdat je de reactie hebt die je kan gebruiken.

Toepassingen

Social media beheer

Het opstellen van content en posts voor social media vergt aanzienlijke tijd en het bedenken van steeds nieuwe onderwerpen kan een uitdaging zijn. ChatGPT biedt ondersteuning bij het genereren van ideeën en het creëren van posts, bijvoorbeeld voor LinkedIn en Instagram.

Vertaling

ChatGPT, als taalmodel, is effectief in het vertalen van teksten naar andere talen. Het begrijpt context in een tekst en kan deze context weer plaatsen in het vertaalde stuk tekst.

Ideeën ontwikkelen

ChatGPT is een waardevol hulpmiddel bij het genereren van ideeën. Door het model in te zetten tijdens brainstormsessies kunnen ondernemers hun ideeën of problemen invoeren, waarna het model gerelateerde concepten of mogelijke oplossingen kan genereren. Het kan ook helpen bij het verfijnen van ideeën door feedback en suggesties te geven, wat de kwaliteit en uitvoerbaarheid ervan kan verbeteren.

Vacatureteksten opstellen

Het schrijven van vacatureteksten die zowel aantrekkelijk als informatief zijn, kan een arbeidsintensieve taak zijn voor ondernemers. ChatGPT biedt ondersteuning door te helpen bij het formuleren van wervende en duidelijke vacatureteksten. Door relevante details te benadrukken en de toon aan te passen aan de beoogde doelgroep, kan ChatGPT ondernemers helpen om het wervingsproces te stroomlijnen en gekwalificeerde kandidaten aan te trekken.

E-mails schrijven

In de bedrijfswereld is effectieve communicatie via e-mail van essentieel belang voor ondernemers. ChatGPT kan ondersteunen bij het schrijven van doelgerichte en begrijpelijke e-mails. Door te helpen bij het formuleren van heldere boodschappen en het aanpassen van de toon aan de specifieke ontvanger, draagt ChatGPT bij aan het verbeteren van de algehele communicatie met klanten, partners en andere belanghebbenden. Daarnaast kan het helpen bestaande e-mails te herschrijven en spelfouten uit teksten te halen.

Teksten samenvatten

ChatGPT kan worden ingezet om snel en efficiënt teksten samen te vatten. Dit kan handig zijn bij het verwerken van grote hoeveelheden informatie en het verkrijgen van de essentie van teksten.

Nadelen ChatGPT

Het gebruik van ChatGPT heeft zijn risico’s en ondernemers moeten oppassen bij het gebruik ervan.

Foutieve informatie

Een belangrijk aspect is het kritisch lezen van de informatie die ChatGPT biedt en het zorgvuldig overwegen van de nauwkeurigheid ervan bij het publiceren van content. ChatGPT verzamelt gegevens en herkauwt deze bij het verstrekken van informatie. Het is daarom van groot belang om de beweringen die je genereert met ChatGPT te verifiëren bij betrouwbare bronnen. Het is belangrijk om te beseffen dat, net als bij elke bron, fouten kunnen optreden en het verifiëren van informatie essentieel blijft voor betrouwbaarheid.

Niet actueel

Een beperking van ChatGPT is dat de verstrekte informatie niet altijd actueel is. De kennis van ChatGPT beperkt zich tot ongeveer het jaar 2022. Dit betekent dat gebruikers zich bewust moeten zijn van de mogelijkheid dat recente ontwikkelingen mogelijk niet zijn opgenomen in de antwoorden van ChatGPT. Het is raadzaam om aanvullende bronnen te raadplegen voor recente informatie, vooral bij onderwerpen die snel evolueren.

Copyright op teksten

Een ander aandachtspunt is het aspect van auteursrecht op teksten. Aangezien ChatGPT informatie genereert op basis van een breed scala aan input, is het niet altijd duidelijk of de gegenereerde tekst mogelijk onder het auteursrecht valt. Het is van belang om bewust te zijn van mogelijke inbreuken en, indien nodig, de juiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde teksten om juridische complicaties te voorkomen.

Gevoelige informatie

Een punt van aandacht bij het gebruik van ChatGPT is het delen van gevoelige informatie. Aangezien het een model is dat is getraind wordt met ingevoerde gegevens, kan het informatie opslaan die persoonlijke, vertrouwelijke of gevoelige details bevat. Ondernemers dienen zich bewust te zijn van het risico op het delen van dergelijke informatie via ChatGPT. Het is daarom belangrijk om terughoudend te zijn bij het verstrekken van persoonlijke gegevens, wachtwoorden, financiële informatie of andere vertrouwelijke details via ChatGPT. Het model is niet ontworpen met het oog op veiligheid en privacy, dus het delen van gevoelige informatie kan risico’s met zich meebrengen.

Het gebruik van ChatGPT kan je dus als als ondernemer ondersteunen. Het is belangrijk om de risico’s van het model goed te onderzoeken. Benieuwd hoe AI jouw onderneming kan ondersteunen? Op internet staan tal van (gratis) cursussen.