Inkomsten Uit Verhuur Tuinhuis Onbelast

Verhuurt u een ruimte die tot uw eigen woning behoort? De Rechtbank Noord-Holland heeft in een recente uitspraak bepaald dat de Regeling voor tijdelijke verhuur van de eigen woningin die situatie niet van toepassing is op een tuinhuis. Op basis van de Regeling voor tijdelijke verhuur van de eigen woning zijn tijdelijke inkomsten uit verhuur van de eigen woning belast in box 1.

En alleen indien die woning u niet meer ter beschikking stond. Goed nieuws dus.

In de betreffende zaak werd in 2015 een tuinhuis (aanhorigheid) dat behoorde tot een eigen woning, via een bemiddelingsbureau 21 dagen (tijdelijk) verhuurt aan toeristen. De verhuuropbrengst bedroeg € 3.564 en werd op grond van artikel 3.113 wet IB 2001 voor 70% als inkomsten uit tijdelijke verhuur belast als inkomsten uit eigen woning. De belanghebbende bewoonde de eigen woning tijdens de gehele verhuur periode. De inspecteur had een navorderingsaanslag opgelegd waarin het inkomen van belanghebbende was verhoogd met 70% van de ontvangen huurinkomsten. Maar de Rechter was het daar niet mee eens.

De rechter oordeelde dat de huuropbrengsten niet belast zijn. De tekst van artikel 3.113 van de Wet IB 2001 ziet slechts op de tijdelijke verhuur van de gehele woning en niet op een deel van die woning. De huurinkomsten worden daardoor nu geacht te zijn verdisconteerd in het eigenwoningforfait.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *