Prinsjesdag 2023: Effect op IB ondernemers

Belastingplan 2024

Het jaar 2024 staat voor de deur en dat betekent dat er weer nieuwe belastingregelingen en -wijzigingen op komst zijn. Voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen, zoals zzp’ers en mkb’ers met een eenmanszaak of vof, is het van groot belang om te begrijpen hoe deze veranderingen hun financiën zullen beïnvloeden. Het kabinet heeft een reeks aanpassingen voorgesteld in het Belastingplan 2024 die een directe impact zullen hebben op het inkomen en de belastingverplichtingen van deze ondernemers. Van tariefverschuivingen tot aftrekposten en heffingskortingen: dit artikel duikt dieper in de complexe wereld van belastingen en werpt licht op de effecten van deze veranderingen voor IB-ondernemers. Benieuwd hoe jouw portemonnee er in 2024 uit zal zien? Lees verder om erachter te komen hoe deze belastingwijzigingen de financiële koers van ondernemers zullen beïnvloeden.

  1. Arbeidskortingverhoging

Een van de voorgestelde veranderingen is de verhoging van de arbeidskorting met €115 voor personen met een inkomen rond het wettelijk minimumloon. Dit is goed nieuws voor werkenden met een salaris van minimumloon tot bijna €40.000, aangezien zij hierdoor financieel voordeel zullen behalen.

  1. Minder Indexatie in de 2e Belastingschijf

In 2024 zal de indexatie van de 2e belastingschijf minder fors zijn dan in voorgaande jaren, namelijk 3,55% in plaats van 9,9%. Dit betekent dat mensen met een hoger inkomen minder profiteren van de indexatie, wat resulteert in een beperktere financiële vooruitgang voor deze groep.

  1. Tariefstijging in de 1e Belastingschijf

Het tarief in de 1e belastingschijf zal met 0,03 procentpunt toenemen. Hierdoor zullen ondernemers met een inkomen binnen deze schijf maximaal €20 meer belasting moeten betalen.

  1. Verlaging van de MKB-Winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling, die voorheen 14% bedroeg, wordt verlaagd naar 12,7%. Dit betekent dat ondernemers over een groter deel van hun winst of inkomen belasting moeten betalen. Met name ondernemers met de hoogste winsten worden zwaarder getroffen door deze aanpassing.

  1. Verlaging van de Zelfstandigenaftrek

Een maatregel uit het vorige Belastingplan heeft betrekking op de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek, die van €5.030 wordt verlaagd naar €3.750. Dit zal resulteren in een hogere belastingafdracht voor IB-ondernemers.

  1. Hogere Jaarlijkse Indexatie van Heffingskortingen

Voor 2024 is de jaarlijkse indexatie van heffingskortingen en schijfgrenzen met 9,9% veel hoger dan in voorgaande jaren. Deze indexatie zal leiden tot een vermindering van de belastingdruk voor ondernemers in dat jaar.

 

In een tijd waarin veranderingen in belastingwetgeving de financiële koers van IB-ondernemers kunnen beïnvloeden, is het essentieel om goed voorbereid te zijn. Het Belastingplan 2024 brengt een mix van kansen en uitdagingen met zich mee, en elke ondernemer heeft een unieke financiële situatie. Het nemen van proactieve stappen en het begrijpen van de implicaties van deze wijzigingen is van groot belang om financieel succes te waarborgen. Gelukkig staat AXP Adviseurs altijd paraat om IB-ondernemers te begeleiden bij het maximaliseren van voordelen en het minimaliseren van nadelen die voortvloeien uit deze belastingwijzigingen. Met onze expertise en toewijding aan jouw financiële welzijn, kun je met vertrouwen naar de toekomst kijken en jouw financiële doelen realiseren. Mocht je vragen hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.