Wat is het minimum loon per 1 juli 2022?

minimum loon

Het wettelijk minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar stijgt per 1 juli 2022 naar € 1.756,20 per maand bij een fulltime dienstverband. Werkgevers die werknemers per uur betalen, moeten ook rekening houden met deze stijging. Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 € 1.756,20 per maand, € 405,30 per week en € 81,06 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,81%.

Overzicht minimum jeugdlonen

De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon.

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% 1756,20 405,30 81,06
20 jaar 80% 1404,95 324,25 64.85
19 jaar 60% 1053,70 243,20 48,64
18 jaar 50% 878,10 202,65 40,53
17 jaar 39,5% 693,70 160,10 32,02
16 jaar 34,5% 605,90 139,85 27,97
15 jaar 30% 526,85 121,60 24,32

Minimum loon beroepsbegeleidende leerweg

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

Leeftijd Staffeling BBL Per maand Per week Per dag
20 jaar 61,5% 1080,05 249,25 49,85
19 jaar 52,5% 922 212,80 42,56
18 jaar 45,5% 799,05 184,40 36,88

Minimum loon per uur

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Hoewel er nu geen wettelijk minimumuurloon is, komt dat er wel als het aan het kabinet ligt. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Afgeleid bruto minimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 juli 2022 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de volgende tabel.

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
21 jaar en ouder 11,26 10,67 10,14
20 jaar 9,01 8,54 8,11
19 jaar 6,76 6,40 6,08
18 jaar 5,63 5,34 5,07
17 jaar 4,45 4,22 4,01
16 jaar 3,89 3,69 3,50
15 jaar 3,38 3,20 3,04

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 juli 2022 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
20 jaar 6,93 6,56 6,24
19 jaar 5,92 5,60 5,32
18 jaar 5,13 4,86 4,61

De regeling is ook te vinden op de website van de overheid.

Uiteraard kan AXP Adviseurs voor jou de salarisadministratie verzorgen. Kijk voor meer informatie op onze website.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *