december 24, 2021
december 24, 2021

Het nieuwe kabinet gaat de mogelijkheid om inkomen te middelen over meerdere jaren, de zogenaamde middelingsregeling, in 2023 afschaffen. Dat moet €178 miljoen per jaar gaan opleveren.

Wat is ook alweer de middelingsregeling?

De regeling stamt uit de jaren zestig. Heb je te maken met een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan kan het zijn dat je meer belasting betaalt dan wanneer je het inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. In dat geval kun je in aanmerking komen voor de middelingsregeling. De inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren worden opgeteld. Over het gemiddelde inkomen van deze 3 jaren wordt opnieuw de inkomstenbelasting berekend.De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijg je niet terug (drempel).

Een sterk wisselend inkomen kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer je na je studie een vaste baan hebt gekregen of een ontslagvergoeding hebt ontvangen. Met behulp van de middelingsregeling kun je je inkomen gelijkmatig over de jaren verdelen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

Benutting middelingsregeling laag

Jaarlijks maken ongeveer 50.000 belastingplichtigen gebruik van de middelingsregeling. Dat is ongeveer 15% van de belastingplichtigen, die recht hebben op teruggave. Uit een onlangs gehouden onderzoek is gebleken dat veel mensen helemaal niet van het bestaan van de regeling af wisten. Dit verklaart het percentage van 15%.

Wil je meer over de dienstverlening van AXP Adviseurs weten? Neem dan met ons contact op.

Kantoor Rotterdam    Email: rotterdam@axp.nl  Telefoon: +31 (0)10 492 1075

Kantoor Amsterdam  Email: amsterdam@axp.nl  Telefoon: +31 (0)20 280 7050

december 24, 2021
december 24, 2021

De Europese Commissie heeft de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 goedgekeurd. Ondernemers die in deze periode minimaal 30% omzetverlies lijden, kunnen vanaf 20 december een aanvraag voor de TVL indienen op de website van de RVO.nl. De aanvraagperiode loopt tot en met vrijdag 28 januari 2022. Het maximale subsidiebedrag over het vierde kwartaal voor het mkb bedraagt € 550.000. Voor grote ondernemingen ligt het maximum op € 600.000. De staatssteungrens voor 2021 is verhoogd van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen.

 

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
december 20, 2021
december 20, 2021

Helaas heeft het kabinet moeten besluiten dat Nederland in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. De verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Het kabinet heeft besloten om het steunpakket ook in 2022 open te stellen. Bijgaand informatie over de steunmaatregelen voor cultuur-, sport- en evenementensector.

Steunmaatregelen cultuursector

De culturele en creatieve sector krijgt € 84,5 miljoen extra voor specifieke steun. Een bedrag van € 59,5 miljoen is ter compensatie vanwege de beperkende maatregelen.

Een extra bedrag van € 25 miljoen is bestemd als leenfaciliteit Cultuur+Ondernemen. Het betreft een verlenging tot en met het tweede kwartaal 2022. Informatie over deze faciliteit zal begin januari 2022 volgen.

Ook komt er een regeling die ervoor zorgt dat bij het Fonds Podiumkunsten tot 85 procent van de kaarten van voorstellingen, ook geannuleerde, worden opgekocht.

Steunmaatregelen sportsector

Ook de sport heeft met de nodige beperkingen te maken. Naast de NOW en TVL regeling zijn er specifieke regelingen ter compensatie van toegangskaarten, nu er bij sportevenementen geen publiek mag zijn. Ook eerdere compensatieregelingen zoals de TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties Covid-19) en TVS (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19) komen weer terug. In januari wordt duidelijk hoe de regelingen eruit komen te zien. Zodra we meer informatie hebben zullen wij daarover berichten.

Steunmaatregelen evenementensector

De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) worden verlengd tot en met het derde kwartaal van 2022. Deze regelingen treden in werking als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Hiervoor geldt in het eerste kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 90% en in het tweede en derde kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 80%.
Het streven blijft om maximaal drie weken van tevoren duidelijkheid te geven over het wel of niet doorgaan van evenementen. De details van de regelingen worden nog nader uitgewerkt en op een later moment bekendgemaakt.

Meer informatie tref je ook op de website van de Rijksoverheid.

Wil je meer informatie over de steunmaatregelen? Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over onze dienstverlening tref je op onze website.

december 20, 2021
december 20, 2021

Helaas heeft het kabinet moeten besluiten dat Nederland in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. De verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Het kabinet heeft besloten om een pakket van steunmaatregelen ook in het eerste kwartaal 2022 open te stellen. Onderstaand een overzicht van de steunmaatregelen.

NOW 6.0 eerste kwartaal 2022

Werkgevers kunnen voor het eerste kwartaal 2022 de NOW aanvragen. Deze NOW 6 (de 8e aanvraagperiode) is vergelijkbaar met  NOW 5.

NOW 5, de 7e aanvraagperiode, geldt voor de periode november en december 2021 en kun je aanvragen bij UWV tot en met 31 januari 2022. Het loket NOW 6.0 wordt naar verwachting half februari 2022 voor aanvragen geopend. In januari worden door het kabinet alle voorwaarden over de 8e aanvraagperiode bekend gemaakt. De volgende voorwaarden zullen naar verwachting gewoon gehandhaafd blijven:

  • In het eerste kwartaal van 2022 is het omzetverlies tenminste 20%
  • Het vergoedingspercentage zal maximaal 85% zijn en de grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies blijft 80%
  • De maximale vergoeding per werknemer bedraagt twee keer het maximum dagloon.

Een aantal zaken is nog niet helder. Je moet hierbij denken aan zaken zoals forfaitaire opslag werkgeverslasten, percentage loonvrijstelling en het mogelijk invoeren van een (jaar)omzetdrempel. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen wij jou informeren.

Wat in ieder geval wel bekend is, dat net als bij eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract worden vergoed en dat de voorwaarden van de steun voor zelfstandigen is versoepeld.

TVL 4e kwartaal 2021 en 1e kwartaal 2022

Met ingang van vandaag (20 december 2021) tot en met 28 januari 2022 kan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het vierde kwartaal aangevraagd worden. Verwacht je in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020, dan kom je voor TVL in aanmerking.  (De ondernemer kiest de referentieperiode)

Voor startende ondernemingen gelden er andere referentieperiodes:

Start onderneming Referentieperiode
Tussen 1-10-2019 en 31-12-2019 Kwartaal 1 of 3 2020
Tussen 1-1-2020 en 31-3-2020 Kwartaal 2 of 3 2020
Tussen 1-4-2020 en 30-6-2020 Kwartaal 3 2020

Het is nog niet bekend wanneer TVL voor het eerste kwartaal 2022 opent.  De TVL 4e kwartaal 2021 moet eerst gesloten zijn voordat TVL Q1 2022 open kan. Zodra de datum bekend is, zullen wij hierover informeren.

Steun voor zelfstandigen (Bbz)

Het kabinet vindt het belangrijk dat er voldoende steun voor zelfstandigen is. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is per 1 oktober 2021 vervangen door de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Er geldt tot 1 april 2022 geen vermogenstoets en de Bbz kan met terugwerkende kracht tot de 1e van de vorige maand worden aangevraagd.

Terugbetaling Tozo-lening

Ondernemers die een Tozo-lening hebben ontvangen, dienen per 1 januari 2022 te starten met het terugbetalen van deze lening. De ondernemer heeft hiervoor vijf jaar de tijd, waarbij als startdatum het moment van verstrekking geldt. Op basis van artikel 4:94 van de Algemene wet bestuursrecht hebben gemeenten de mogelijkheid om uitstel van terugbetaling te verlenen. Het is mogelijk dat jouw gemeente van de mogelijkheid tot het verlenen van uitstel nog niet op de hoogte is.

In bijgaande link kun je het bericht van de Rijksoverheid lezen.

Wil je meer informatie over de steunmaatregelen? Neem gerust contact met ons op.

december 12, 2021
december 12, 2021

Vanaf januari start Jorrit Bakkum als vestigingsdirecteur Amsterdam bij AXP Adviseurs. Hij stelt zich graag aan je voor.

Wie ben je?

Mijn naam Jorrit Bakkum, ik ben 47 jaar en ben geboren in Heerhugowaard. Samen met mijn vrouw en twee kinderen (20 en 18 jaar) vormen we een hecht gezin. Ik ben op mijn 15e naar Broek op Langedijk verhuisd en na diverse verhuizingen woon ik sinds april 2021 weer in Heerhugowaard. Ik ben een ervaren financieel- en organisatieadviseur. Na jaren gewerkt te hebben in de accountancy, heb ik mij de afgelopen jaren vooral gespecialiseerd in start-up begeleiding, scale-up begeleiding, reorganisaties en herstructurering. Zo heb ik de afgelopen jaren de bedrijven BALR., 433 en Wannahaves mogen begeleiden. Ik ben op dit moment eigenaar van het administratie- en advieskantoor Yerrow.

Waarom de overstap naar AXP Adviseurs?

AXP Adviseurs is een modern, ervaren en full-service administratie – en advieskantoor met vestigingen in Rotterdam en Amsterdam. Bij AXP werken iedere dag ruim twintig gedreven administratiemedewerkers, fiscalisten, bedrijfs- en juridisch adviseurs met hetzelfde doel voor ogen: de verwachtingen van klanten overtreffen. Het kantoor loopt voorop in digitalisering en automatisering en heeft ruim 600 loyale klanten. Ik ben van mening dat we door onze krachtenbundeling nog meer expertise aan onze klanten kunnen bieden. Van de groeiambitie van AXP Adviseurs voor de komende jaren word ik blij van. Ik ben ervan overtuigd dat ik een mooie bijdrage kan leveren aan het realiseren van deze ambitie.

Voor mijn huidige klanten verandert er niet veel. Ik blijf het aanspreekpunt met als voordeel dat een groter team van AXP klaarstaat om vragen te kunnen beantwoorden.

Wat kenmerkt jou?

Ik ben recht door zee, direct en gebruik geen lange betogen of ingewikkelde woorden. Wat AXP Adviseurs typeert, is een combinatie van Amsterdamse bravoure en Rotterdamse directheid. Vandaar hun motto ‘Recht voor je kanis’. Al na mijn eerste kennismaking met de eigenaren voelde ik mij echt thuis.

Waar ligt je ambitie voor de komende jaren?

Als vestigingsdirecteur van de vestiging Amsterdam is het mijn ambitie om deze vestiging de komende jaren verder te laten groeien. Er liggen veel marktkansen op mij te wachten. Bij alles wat AXP voor klanten doet staat het klantbelang centraal. Ik kan niet wachten om de klanten met mijn dienstverlening te kunnen verrassen.

De komende maanden zal ik met veel nieuwe klanten kennismaken. Aarzel niet om met mij contact op te nemen. Ik ben bereikbaar op +31 (0)20 280 7050. Naar mij mailen mag natuurlijk ook: jorrit@axp.nl

 

 

december 9, 2021
december 9, 2021

De laatste maand van het jaar is alweer aangebroken, een maand in het teken van terugblikken en vooruitkijken. Lianne van Vliet en Mario de Laat, partners van AXP Adviseurs staan kort stil bij de gebeurtenissen in 2021, maar kijken vooral vooruit.

Hoe kijken jullie terug op 2021?

Lianne: ‘We kijken tevreden terug op 2021. Helaas stond ook dit jaar in het teken van corona. We richten ons als kantoor op specifieke branches. En met name ondernemers in de creatieve industrie hadden erg te lijden onder de beperkende maatregelen. Vanuit onze vestigingen in Rotterdam en Amsterdam hebben we onze klanten intensief begeleid en ondersteund. Wij zijn zelf ook ondernemers en zetten voor iedereen een stapje extra. Dat is misschien toch onze Rotterdamse mentaliteit, mouwen oprollen en gezamenlijk alles oplossen.’

Mario: ‘Door corona was de werkdruk hoog. We zijn een groeiend kantoor en alle extra onvoorziene werkzaamheden rondom de TVL en NOW regeling, mochten niet ten koste gaan van de kwaliteit van onze dienstverlening. Ik wil onze medewerkers echt een compliment geven voor hun extra inspanningen dit jaar, met name in de periode waarin vrijwel iedereen thuis werkte. Ik hoop echt dat we in 2022 verlost zijn van alle beperkende maatregelen. Maar mocht dat niet zo zijn, dan zullen we uiteraard onze klanten blijven informeren over de geldende compensatieregelingen en assisteren bij het aanvragen van specifieke regelingen die van toepassing zijn.’

AXP Adviseurs zal in 2022 verder groeien. Is het geen uitdaging om personeel te vinden?

Lianne: ‘Dat is zeker een uitdaging. Maar we zijn een leuk kantoor met toonaangevende klanten. We worden door financiële professionals steeds meer gezien als een aantrekkelijke werkgever. Jorrit Bakkum zal met ingang van het nieuwe jaar als ervaren vestigingsdirecteur en partner van AXP Adviseurs met enkele nieuwe collega’s verder invulling geven aan de groei van het kantoor Amsterdam. Daarnaast komt Wim Halverhout ons versterken.  Naast het geven van bedrijfsadvies zal Wim de groei van AXP in goede banen gaan leiden.’

Mario: ‘We hebben besloten om met ons kantoor in Rotterdam te gaan verhuizen. Begin 2022 vestigen we ons aan de Wijnhaven 17, in het bruisende gebied rondom de Oude Haven. Rondom het kantoor kun je genieten van een heerlijke lunch, drankjes, hapjes of een verfrissende wandeling in de binnenstad. In de directe omgeving vind je de Markthal en restaurantjes aan de Oude Haven. Wie wil nu niet aan ons kantoor aan de Wijnhaven komen werken? We kunnen niet wachten tot het zover is.’

De digitalisering gaat door: een kans of een bedreiging voor AXP Adviseurs?

Mario: ‘Digitalisering biedt AXP alleen maar kansen. Dat de digitalisering een enorme invloed zou hebben op onze werkzaamheden, was ik jaren geleden al van overtuigd geraakt. Onze administratieve werkzaamheden zijn gedigitaliseerd en zijn naar de cloud gebracht. We zien mogelijkheden om onze administratieve processen nog efficiënter in te richten en we willen graag alle klanten met slimme koppelingen meer gemak bieden.’

Lianne: ‘Ondernemers vinden het fijn wanneer ze de zekerheid hebben dat de boekhouding goed voor elkaar is. Het aanleveren van informatie gaat vrijwel volledig digitaal en kost de ondernemer weinig tijd. Het belangrijkste voordeel van gedigitaliseerde processen is dat wij veel meer een sparringpartner voor de klant kunnen zijn. Wanneer de administratie voortdurend wordt bijgewerkt, heeft onze klant een actueel inzicht in alle relevante informatie van zijn onderneming. Op basis van deze actuele gegevens kunnen we veel effectiever adviseren. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van de beslissingen die eerder genomen zijn en op welke wijze dient de klant mogelijk bij te sturen om gestelde doelen voor de toekomst te kunnen realiseren.’

Mario: ‘We willen echt de vertrouwenspersoon en regisseur van de klant zijn. Hierdoor weten we precies wat er bij de klant speelt en hoe we de klant het beste kunnen adviseren. En als we zelf op een bepaald terrein het advies niet kunnen geven dan schakelen we een deskundige in, die het advies wel kan geven. AXP Adviseurs ontwikkelt zich steeds meer tot een platform van specialisten die alle vraagstukken met betrekking tot de ondernemer en de onderneming kunnen oplossen.’

Zijn er nog meer ambities voor 2022?

Mario: ‘We hebben genoeg nieuwe plannen voor 2022, maar daar praten we iedereen graag in een later stadium over bij. Ik wil nog wel aangeven dat we misschien best wat trotser op de medewerkers, onszelf, ons kantoor en onze sector mogen zijn. Dat wil niet zeggen dat we alles goed doen en geen fouten maken. Met het team zetten we iedere dag ons beste beentje voor om klanten blij te maken. Ik wil dan ook alle teamleden danken voor hun inbreng dit jaar en de klanten voor het door hen in ons gestelde vertrouwen.’

Lianne: ‘Helemaal mee eens. De sector profileert zich wat terughoudend naar de buiten toe. We komen niet zo vaak in de media, maar daar gaan we meer werk van maken. Wij zijn ontzettend trots op wat we doen en dat mag iedereen weten. We gaan van 2022 weer een spetterend AXP-jaar maken. Verder hoop ik dat deze maand, ondanks alle beperkingen toch een mooie feestmaand mag worden en wensen wij iedereen fijne feestdagen toe.’

december 6, 2021
december 6, 2021

Het is bijna zover. Over ongeveer een maand zullen we ons gaan vestigen in een monumentaal pand aan de Wijnhaven in het centrum van Rotterdam. We kunnen wel stellen dat ons kantoor op één van de mooiste plekken van Rotterdam ligt.  We hebben er ontzettend veel zin in!

Wijnhaven, een unieke plek

De Wijnhaven is een haven in het centrum van Rotterdam en is verbonden met de Oude Haven en de Leuvehaven. Aan de Wijnhaven staan het Witte Huis en het Mariniersmuseum. Het kantoor ligt op 2 minuten lopen van station Blaak. Via de Maasboulevard is ons kantoor prima bereikbaar met de auto. Openbare parkeergelegenheid is voor de deur of in de nabijgelegen parkeergarages.

Wie wil dat niet, werken vanuit een kantoor met uitkijk op de Maas? Rondom het kantoor kun je genieten van een heerlijke lunch, drankjes, hapjes of een verfrissende wandeling in de binnenstad. In de directe omgeving vind je de Markthal en restaurantjes aan de Oude Haven.

Wil je bij ons komen werken?

Ben je een financial met passie voor je vak? Werk je bij zo’n stoffig kantoor, voor klanten die nooit tevreden zijn, hoe zeer jij ook je best doet? Of werk je bij een kantoor waar je talent niet wordt gezien, laat staan benut?  Wil je onderdeel uitmaken van een energiek team met gedreven professionals? En werken voor aansprekende (internationale) klanten?

Dan is dit jouw kans. Bij AXP tel je mee!

AXP Adviseurs heeft op dit moment twee vestigingen in Rotterdam en Amsterdam. Wij bieden verschillende soorten dienstverlening aan: wij verzorgen de administratie en jaarrekening, doen de salarisadministratie en bieden bedrijfs- en belastingadvies.

AXP groeit hard en breidt uit! Wij hebben regelmatig vacatures voor meerdere nieuwe jonge talenten. Ga naar onze vacaturepagina. Staat jouw vacature er niet bij, stuur dan een open sollicitatie. Wij maken graag kennis met jou.

 

december 5, 2021
december 5, 2021

Particulieren komen in 2022 in aanmerking voor subsidie bij de koop of lease van een elektrische auto. Wij geven graag een toelichting.

De regeling

Koop of lease je als particulier een volledig elektrische personenauto? Dan kun je in aanmerking komen voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Deze regeling geldt voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto’s in de kleinere en compacte middenklasse.

  • Vanaf 3 januari 2022 9:00 uur kun je deze subsidie weer aanvragen. De koop- of leaseovereenkomst van de auto moet zijn afgesloten in het kalenderjaar waarin je de subsidie aanvraagt.
  • De regeling loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2025. Een aanvrager komt gedurende de looptijd van de regeling slechts eenmaal in aanmerking voor subsidie.
  • Om voor subsidie in aanmerking te komen mag de catalogusprijs van de elektrische auto niet lager zijn dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000. De auto moet een actieradius hebben van minimaal 120 km.
  • In het geval van koop moet de auto ten minste drie jaar op naam van de koper blijven staan. In het geval van lease bedraagt de leasetermijn tenminste vier jaar. De subsidie bij leasecontracten wordt in maandelijkse bedragen van 1/48 van het totaal uitgekeerd.
  • De subsidieaanvraag dien je in binnen 60 dagen na datum van ondertekening van het koop- of leasecontract.
  • Een subsidie voor een gebruikte elektrische auto is alleen mogelijk, als de auto bij een autobedrijf is gekocht.

Subsidiebedragen voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s

Het totale subsidiebudget voor nieuwe elektrische auto’s in 2022 bedraagt 71 miljoen euro. Dit is bijna vijf keer zoveel als in 2021. Tegelijkertijd daalt het subsidiebedrag per nieuwe auto. Voor gebruikte auto’s is het budget in 2022 met bijna € 7 miljoen naar € 20,4 miljoen.

Bijgaand een overzicht van de subsidie per auto:

2022 2023 2024 2025
Nieuwe auto’s €  3.350,- € 2.950,- € 2.550,-
Gebruikte auto’s € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,-

De subsidiepot raakt leeg. Wat nu?

Ondanks de verhoging van de subsidiebudgetten bestaat natuurlijk altijd een kans dat de subsidiepot tijdens het jaar leeg raakt.

Wil je van de koop of lease kunnen afzien als je geen subsidie krijgt? Neem dan een ontbindende voorwaarde op in de overeenkomst. Daarmee kun je onder de koop of lease uit als je geen subsidie krijgt. Alleen particulieren kunnen van bovengenoemde subsidieregeling gebruik maken.

december 5, 2021
december 5, 2021

Niet alleen als ondernemer maar ook als particulier is het altijd goed om richting het einde van het jaar te kijken naar je financiële en fiscale positie. Wil je nog anticiperen op de veranderende fiscale wet- en regelgeving? Nu kan het nog.  Bijgaand ontvang je een aantal eindejaarstips.

Maak gebruik van de vrijstellingen in box 3

Er bestaan diverse vrijstellingen in box 3, bijvoorbeeld voor voorwerpen van kunst en wetenschap en voor groene beleggingen. Het kan aantrekkelijk zijn om belast vermogen (tijdelijk) om te zetten in vrijgesteld vermogen. Beleg je groen, dan bespaar je niet alleen belasting in box 3, maar profiteer je ook van een extra heffingskorting in box 1 van 0,7% van de waarde van de vrijgestelde beleggingen. Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling van maximaal € 60.429 per persoon (€ 120.858 voor fiscale partners).

Vermogen overhevelen naar jouw (klein)kinderen?

Bij jouw overlijden gaat jouw vermogen naar de erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heb je geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat komt erop neer dat de echtgenoot en de kinderen voor gelijke delen erven, waarbij het vruchtgebruik van de kindsdelen naar de echtgenoot gaat. De kinderen krijgen een vordering op jouw echtgenoot. Voor de echtgenoot geldt een hoge vrijstelling. De vrijstelling voor de kinderen is beperkt. De wettelijke regeling kan goed uitpakken, maar een goed testament kan helpen om bij overlijden belasting te besparen. Soms wordt gekozen voor het verschuiven van erfbelasting in plaats van besparen van erfbelasting. Een mogelijke reden hiervoor is dat het geld vastzit, bijvoorbeeld in een huis of in beleggingen. Het kan fiscaal gunstig zijn om ook de kleinkinderen te laten erven, bijvoorbeeld door voor hun legaten op te nemen in het testament. Een kleinkind kan van zijn grootouders een bedrag van € 21.282 belastingvrij erven.

Testament

Laat controleren of jouw testament bij overlijden actueel is en nog past bij de huidige situatie. Heb je geen testament bij overlijden, overweeg dan om er één op te laten stellen. Met een goed testament bespaar je op de erfbelasting en bespaar je de erfgenamen veel zorgen doordat het duidelijk is wat je precies wil.

Naast een testament bij overlijden, is het opstellen van een levenstestament ook raadzaam. Bij een levenstestament regel je wie namens jou mag handelen en wanneer. Je houdt hiermee de regie in eigen handen, je beslist wie er over jouw geld gaat, je bepaalt wie er over jouw gezondheid mag beslissen en zo zijn er meerdere voordelen van een levenstestament.

Gebruik de schenkingsvrijstellingen 2021

Door bij leven (een deel van) het vermogen over te dragen aan jouw kinderen kan de heffing van erfbelasting worden beperkt. Naast een jaarlijkse vrijstelling voor een schenking van ouders aan een kind van € 6.604 bestaat er voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar een verhoogde vrijstelling van € 26.881. Schenkingen aan kleinkinderen zijn vrijgesteld tot € 3.244.

De vrijstelling voor schenkingen die verband houden met de financiering van een eigen woning is verruimd tot een bedrag van € 105.302 in 2021. Om van deze vrijstelling gebruik te maken hoeft er geen familierelatie tussen schenker en verkrijger te zijn. De verkrijger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Het bedrag van € 105.302 wordt verminderd met eerder toegepaste (verhoogde) vrijstellingen, voor zover het gaat om schenkingen van ouders aan kinderen voor de eigen woning of de studie. De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning staat politiek ter discussie. De vraag is hoelang deze vrijstelling blijft bestaan.

Studiekosten

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze aftrekpost vervalt per 1 januari 2022. In plaats daarvan komt de subsidieregeling Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP). Deze regeling geldt voor werkenden en werkzoekenden. Vanaf 1 maart 2022 kun je een STAP- budget aanvragen bij het UWV.

Los (extra) af op jouw hypotheek

Gezien de lage of zelfs negatieve rente op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op de hypotheekschuld. Hoewel de hypotheekrente nog steeds heel laag is, ligt deze toch hoger dan de spaarrente. Boetevrij aflossen is vaak mogelijk tot 10% of zelfs 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Aflossen met spaargeld verlaagt bovendien het vermogen in box 3, waardoor je mogelijk minder belasting betaalt.

Heb je de rente in het verleden voor langere tijd vastgezet op een hoger niveau dan de huidige rente? Informeer bij de bank naar de mogelijkheid van rentemiddeling of vraag eens wat het kost aan boeterente om het contract open te breken en de rente op een lager niveau vast te zetten. Omdat er altijd een deel extra mag worden afgelost, kan dit voordelig zijn. De boeterente die je bij vervroegde aflossing moet betalen is aftrekbaar.

Tip! Oriënteer je ook eens bij andere geldverstrekkers. Ondanks de kosten van een nieuwe hypotheek kun je voordeliger uit zijn door over te stappen. Denk ook eens aan jouw eigen BV als geldverstrekker voor jouw hypotheek.

Giften

Voor de aftrek van giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen van jou en jouw fiscale partner samen, met een minimum van € 60.

Betaal de geplande giften voor twee jaar in één jaar om de invloed van de aftrekdrempel te beperken. Voor giften in de vorm van een periodieke uitkering met een looptijd van ten minste vijf jaar geldt de aftrekdrempel niet.

Dit bericht is ook in ons Eindejaarsbericht 2021 opgenomen. Het betreft een nieuwsbrief met nuttige tips in relatie tot de onderneming, personeel, de DGA en particulieren. Klik hier om het AXP Eindejaarsbericht in PDF-formaat te lezen.

 

 

december 3, 2021

Na 2020 heeft ook 2021 in het teken gestaan van corona. Veel beperkingen zijn inmiddels opgeheven en de steunmaatregelen van de overheid zijn grotendeels beëindigd. Deze week is aangegeven dat er financiële steun komt voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds zaterdag 13 november gelden.

Het kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021.

Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector. Met deze extra steun vanuit het kabinet is een bedrag van ongeveer € 1,3 miljard gemoeid.

In dit bericht gaan we in op de NOW regeling, TVL en vaste vergoedingen.

Afronden aanvraag NOW regeling

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) gaf door corona getroffen bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten. Het doel achter deze maatregel betrof het voorkomen van massale ontslagen vanwege de coronacrisis. Een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van deze regeling betrof dan ook dat er sprake moest zijn van een verwachte omzetdaling van minimaal 20%.

De NOW is per 1 oktober 2021 beëindigd. Volgend jaar staat in het teken van de definitieve vaststelling van de subsidie. Werkgevers moeten er rekening mee houden dat ze wellicht een deel van de voorschotten moeten terugbetalen als het geleden omzetverlies lager is dan verwacht.

Wanneer de definitieve aanvraag moet worden ingediend bij het UWV is afhankelijk van het tijdvak waarover de NOW is aangevraagd. (zie onderstaande tabel)

Tijdvak Begin termijn Einde termijn
NOW-1 31/10/2021
NOW-2 05/01/2022
NOW-3 04/10/2021 22/02/2023
NOW-4 31/01/2022 22/02/2023
NOW-5 31/01/2022 22/02/2023
NOW-6 01/06/2022 22/02/2023

Een handig overzicht van de diverse NOW-regelingen is op de website van het UWV te vinden.

Afronden TVL

Naast de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) heb je ook een andere steunmaatregel: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De TVL is een subsidie voor ondernemers die door de coronacrisis hun omzet zagen teruglopen, maar van wie de vaste lasten doorliepen. De TVL over het jaar 2020 en het eerste kwartaal 2021 is inmiddels definitief vastgesteld. Vanaf 29 november 2021 krijgen ondernemers die TVL Q2 hebben aangevraagd en toegekend hebben gekregen per mail het verzoek om een vaststellingsverzoek in te dienen. De werkelijke omzet moet uiterlijk 11 januari 2022 worden doorgeven. Voor de TVL Q3 geldt  1 april 2022 als uiterste datum voor het doorgeven van de werkelijke omzet.

TVL-regeling vierde kwartaal 2021

Ondernemers die in Q4 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten kunnen opnieuw TVL aanvragen. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de omzet in het 4e kwartaal van 2021 te vergelijken met die in het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Ondernemers kunnen zelf kiezen voor de meest gunstige referentieperiode.

De steun voor ondernemers in de nachthoreca, onder de naam VLN, wordt vervangen door de TVL Q4 2021. TVL Q4 2021 helpt om vaste kosten te betalen, zoals: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier dus niet bij. Meer informatie over TLV Q4 2021 en vorige TLV-regelingen is onder andere op de website van rvo te vinden.

Vaste vergoedingen

Werkgevers hoeven over 2021 vaste reiskostenvergoedingen van werknemers niet aan te passen of tot het loon te rekenen als de werknemer door thuiswerken een gewijzigd reispatroon heeft. De werkgever mag blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd is. Voorwaarde is dat de vergoeding al voor 13 maart 2020 is toegekend en dat de kosten doorlopen.

Dit bericht is ook in ons Eindejaarsbericht 2021 opgenomen. Het betreft een nieuwsbrief met nuttige tips voor ondernemer, onderneming, personeel, de DGA en particulieren. Klik hier om het AXP Eindejaarsbericht in PDF-formaat te lezen.