Regeling Tegemoetkoming energiekosten (TEK)

tegemoetkoming energiekosten

Maken de energiekosten van jouw bedrijf een relatief groot onderdeel uit van je totale bedrijfskosten? Dan kun je waarschijnlijk Tegemoetkoming Energiekosten aanvragen. In dit artikel gaan we verder op deze regeling in.

MKB bedrijven bij wie de energiekosten overeenkomen met minimaal 12,5% van de omzet, komen in aanmerking voor een vergoeding van maximaal € 160.000,- via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt het energie-intensieve mkb meer adem om haar bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken. De TEK-regeling is voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Om in aanmerking te komen voor TEK moet je naast het 12,5% criterium aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Jouw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie. Wil je weten of jouw bedrijf hieraan voldoet? Gebruik de mkb-toets;
  • Jouw onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister;
  • Jouw onderneming verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit;
  • Jouw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.

Hoe wordt jouw subsidiebedrag berekend?

Jouw subsidie is 50% van de kostenstijging van jouw energieverbruik. Wel moet jouw kostenstijging hoger zijn dan € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit. Dit wordt de zogenaamde drempelprijs genoemd.

Hierbij geldt:

  • Je ontvangt maximaal € 160.000,- subsidie.
  • Je krijgt maximaal 50% van uw totale energiekostenstijging (boven de drempelprijs);
  • Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of per locatie.

Het loket voor deze subsidieregeling gaat naar verwachting in Q2 van 2023 open. Je kunt dan wel met terugwerkende kracht een vergoeding aanvragen. Uiteraard kunnen wij jou daarbij helpen. Laat het ons weten wanneer dat nodig is.