SLIM-regeling per 1 september 2023 gewijzigd

foto SLIM subsidie

Als je opzoek bent naar mogelijkheden om te investeren in de kennis, vooruitgang en groei van je personeel, dan biedt de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB (SLIM-subsidie) wellicht de juiste oplossing voor jou. De SLIM regeling is twee keer per jaar aan te vragen, van 1 maart tot 30 maart en van 1 september tot 30 september.

SLIM subsidie

De SLIM-subsidie stelt je in staat om onder andere te investeren in:

  1. Educatieve en ontwikkelingsgerichte initiatieven, zoals loopbaanadvies of het analyseren van scholingsbehoeften binnen je bedrijf.
  2. Strategieën om jouw werknemers aan te moedigen om hun kennis, vaardigheden en professionele houding verder te ontwikkelen, zoals het oprichten van een bedrijfsschool.
  3. Het creëren van praktijkleerplekken binnen uw organisatie, waar volwassenen (gedeeltelijk) een mbo-opleiding kunnen volgen.

De SLIM-subsidie is beschikbaar voor:

  • Kleinere en middelgrote bedrijven (MKB)
  • Samenwerkingsverbanden binnen het MKB
  • Grootbedrijven actief in de sectoren landbouw, horeca en recreatie

Wijzigingen

Per 1 september 2023 komen er wijzigingen in deze regeling. De eerste wijziging gaat over de mogelijkheid om een aanvraag te weigeren:
De nieuwe regel zorgt ervoor dat  ondernemers geen subsidie kunnen vragen voor een bepaalde soort activiteit als ze al bezig zijn met zo’n activiteit. Pas nadat ze klaar zijn met hun project, papieren hebben ingediend en de subsidie door Uitvoering Van Beleid (UVB) is vastgesteld, mogen ze weer om subsidie vragen voor dezelfde soort activiteit. Maar ze kunnen nog steeds subsidie aanvragen voor ander soort projecten. De SLIM-regeling is erg populair en er is een beperkte hoeveelheid subsidie voor iedereen. Daarom is deze regel er zodat iedereen een eerlijke kans krijgt.

De huidige regels van de SLIM-regeling, stellen dat een ontvanger van subsidie ten minste 60% van de geplande kosten voor het project moet realiseren om in aanmerking te komen voor de subsidie. Indien dit doel niet wordt bereikt, wordt het subsidiebedrag volledig geannuleerd. Met de nieuwe aanpassing blijft het basisprincipe van het realiseren van 60% van de begrote projectkosten intact, maar wordt de bevoegde instantie (UVB) de bevoegdheid verleend om de subsidie te verminderen tot een bedrag lager dan oorspronkelijk aangevraagd, in plaats van volledige annulering. Deze aanpassing stelt UVB in staat om rekening te houden met specifieke omstandigheden waarin aanvragers zich bevinden.

De SLIM regeling is populair en om meer ondernemers de kans te geven om een subsidie aan te vragen zijn de subsidiepotten vergroot. De SLIM subsidiepot voor samenwerkingsverbanden wordt voor het huidige tijdvak opgehoogd van 17,5 naar € 20,5 miljoen. Voor mkb-bedrijven wordt de subsidiepot voor het tijdvak september 2023 opgehoogd van € 14,2 miljoen naar € 14,57 miljoen. Hiermee kunnen ze een groter deel van de aangevraagde projecten verlenen.

Contact

Benieuwd hoe jij de SLIM regeling het beste kan inzetten bij jouw onderneming? De deskundige van de salarisadministratie bij AXP staan voor je klaar! Neem contact met ons op en we kijken samen met jou hoe we jouw onderneming zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.