Hoe de nieuwe pensioenwet invloed kan hebben op jouw bedrijf

Financiele adminstratie Amsterdam

Op 2 juni 2023 is de nieuwe pensioenwet aangenomen, wat betekent dat werkgevers, werknemers en zelfstandige ondernemers nieuwe afspraken gaan maken over hun pensioenregeling. In dit artikel geeft AXP adviseurs je een overzicht van wat de nieuwe pensioenwet voor jou als ondernemer betekent.

WTP

De nieuwe wet: ‘wet toekomst pensioenen’ (WTP) zal ingaan op 1 juli 2023. Het doel is dat de pensioenfondsen uiterlijk begin 2028 overgaan op de nieuwe regels. De wet is aangepast, omdat het beter zou aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt waarin werknemers vaker van werkgever veranderen. Drie andere gevolgen van de WTP zijn:

  • Pensioenen zullen stijgen in tijden van economische voorspoed máár er kan ook gekort worden als het economisch minder gaat
  • Op dit moment is er een collectieve pensioenpot, dit zal veranderen in individuele potjes. Hierdoor is het transparanter wat iemand aan pensioen heeft opgebouwd.
  • ZZP’ers mogen meer belastingvrij sparen voor hun pensioen

Wat er niet verandert aan het nieuwe stelsel is:

  • Zowel werkgevers als werknemers zetten allebei geld opzij voor het opbouwen van het pensioen
  • Het behoud van een haalbaar pensioenniveau is van belang

Als uw bedrijf onderdeel is van een CAO zullen de vakbonden en werkgeversorganisaties nieuwe pensioen afspraken maken. Hierna zal het duidelijk worden wat dit voor jullie betekent. Als dit niet het geval is, zullen er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden met jou pensioen aanbieder.

Heb je vragen over wat het effect is van de nieuwe wet op jou als werkgever of zzp’er? Of heb je vragen over hoe je het beste het pensioen kan opbouwen in jou onderneming? De deskundigen van AXP adviseur staan klaar om je vragen te beantwoorden.